Книга Премъдрост Соломонова - Глава  15

  1 Но Ти, Боже наш, си благ и истинен, дълготърпелив и всичко управляваш милостиво.1

  2 Ако и да грешим, ние сме Твои и признаваме властта Ти; но ние няма да грешим, като знаем, че сме признати за Твои.2

  3 Да Те познава някой е пълна праведност, да признава властта Ти - корен на безсмъртие.3

  4 Нас не примамва лукавата човешка измислия, нито безплодния художнишки труд - образи, изпъстрени с различни багри,

  5 погледът върху който възбужда у безумните пощявка и пожелание към бездушния вид на мъртвия образ.

  6 И които ги правят, и които ги желаят, и които ги почитат, са любители на злото, достойни за такива надежди.4

  7 Грънчарят гнете меката глина и грижливо изработва всякакви съдини за наша потреба; от една и съща глина изработва съдове и за чиста и за нечиста потреба - все еднакво; а за какво се употребява всеки от тях, - съди същият грънчар.5

  8 И суетният труженик работи от същата глина суетен бог, когато неотдавна и той сам се е родил от земя и скоро ще иде пак там, отдето е взет, и ще се дири от него дългът на душата му.6

  9 Но той се не грижи за това, че е длъжен много да се труди, нито за това, че животът му е кратък; той се надпреваря с художници на златни и сребърни изделия и подражава на медничари и смята за слава, че върши гнусотии.7

10 Сърцето му е пепел, надеждата му е по-нищожна от пръст, и животът му е по-презрян от кал;

11 защото той не е познал Оногова, Който го е сътворил, Който му е духнал деятелна душа и Който му е вдъхнал дух за живот.8

12 Те смятат нашия живот за забавка и живеенето ни за печалбена търговия, защото казват, че трябва отдето и да е да се извлече печалба, та ако ще би и от злото.9

13 Впрочем, такъв знае по-добре от всички, че греши, правейки от пръстено вещество кални съдини и образи.10

14 Ала най-неразумни от всички и победни по ум и от самите кърмачета са враговете на Твоя народ, които го угнетяват,

15 защото те смятат за богове всички езически идоли, които не употребяват нито очи за гледане, нито ноздри за вдишване въздух, ни уши за слушане, ни пръсти на ръцете за пипане, и чиито нозе са негодни за ходене.11

16 Макар човек и да ги е направил, и да ги е образувал такъв, който е заел своя дух, ала ни един човек не може да направи бог, подобен на себе си.

17 Бидейки смъртен, той с нечестиви ръце мъртво прави, затова той стои по-горе от своите божества, защото той е живял, а те - никога.

18 Освен това, те почитат най-гнуснави животни, които по безсмислие са сравнително най-лоши от всички.12

19 Те дори не са хубави наглед като други животни, за да могат да привлекат към себе си, но са лишени и от одобрението Божие, и от Неговата благословия.


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 34:6, Пс. 102:8

2 1 Иоан 2:1-2

3 Иер. 9:24, Иоан 17:3

4 Прем. 1:16

5 Рим. 9:21

6 Бит. 2:7, Екл. 12:7, Лук. 12:20

7 Ис. 40:19

8 Бит. 2:7

9 1 Тим. 6:5, Иак. 4:13

10 Втор. 4:16, 5:8, Откр. 9:20

11 Пс. 113:12, 134:15

12 Прем. 11:16, 12:24, Иез. 8:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава