Книга Премъдрост Соломонова - Глава  2

  1 Които умуват криво, думаха в себе си: кратък и печален е нашият живот, и човек не може се избави от смъртта, и никой не познава такъв, който да е освободил някого от ада.1

  2 Ние сме случайно родени и отпосле ще бъдем като че не сме били: диханието в ноздрите ни е дим, и думата - искра в движението на сърцето ни.2

  3 Кога тя угасне, тялото ще се обърне в прах, и духът ще се разпилее като рядък въздух;3

  4 и с време ще се забрави името ни, и никой няма да си спомни за делата ни; и животът ни ще премине като следа от облак, и ще се разпилее като мъгла, разгонена от лъчите на слънцето и отежняла от топлината му.4

  5 Защото животът ни е като кога сянка премине, и няма за нас връщане от смъртта: положен е печат и никой се не връща.5

  6 Затова нека се наслаждаваме от сегашните блага и да бързаме да се ползуваме от тоя свят като от младостта:6

  7 да се наситим със скъпоценно вино и благоухания, и пролетният цвят на живота да ни не отмине;7

  8 да се увенчаем с рози, преди да са увяхнали;

  9 никой от нас да се не лишава от участие в нашата наслада; вредом да оставим следи от веселба, защото това е наш дял и наш жребий.

10 Да притесняваме сиромаха праведник, да не пожалим вдовици, и да се не срамим от многогодишните седини на старец.8

11 Силата ни да бъде закон на правдата, защото безсилието се оказва безполезно.

12 Да нагласим примки за праведника, защото той ни е в тягост и се противи на делата ни, укорява ни за грехове против закона и хули ни за греховете на нашето възпитание;9

13 обявява се за такъв, който има познание за Бога, и нарича себе си син на Господа,10

14 пред нас той е изобличение на нашите помисли.11

15 Тежко ни е и да го гледаме, защото неговият живот не е като живота на другите, и пътищата му се различават от нашите.12

16 Той ни смята за гнусота и бяга от нашите пътища като от нечистотии, облажава края на праведните и хвалбиво нарича Бога свой баща.13

17 Да видим, прави ли са думите му, и да изпитаме, какъв ще бъде краят му;14

18 защото, ако тоя праведник е син Божий, Бог ще го защити и ще го избави от ръката на враговете.15

19 Да го изпитаме с обиди и мъки, за да узнаем смирението му и да видим кротостта му;16

20 да го осъдим на безчестна смърт, защото, според думите му, имало кой да се грижи за него.17

21 Тъй умуваха те, и се измамиха; защото злобата им ги беше заслепила,18

22 и те не познаха тайните Божии, не очакваха награда за светост и не смятаха за достойни наградите на непорочните души.19

23 Бог е създал човека за нетление и го е направил образ на Своето вечно битие;20

24 ала по завист от дявола влезе в тоя свят смъртта, и я изпитват ония, които са от неговия дял.21


Предишна глава Следваща глава


1 Иов 7:1, 7:9, Пс. 89:10, 1 Кор. 15:32

2 Екл. 3:21, Иак. 4:14

3 Екл. 3:20

4 Екл. 2:16, Иак. 4:14

5 1 Парал. 29:15

6 Ис. 56:12, 1 Кор. 15:32

7 1 Кор. 7:31

8 Иак. 2:6

9 Мат. 11:20, Лук. 11:54

10 Мат. 27:43

11 Иоан 7:7

12 Ис. 55:8

13 1 Иоан 3:1

14 Мат. 27:49

15 Пс. 21:9, Мат. 27:43

16 Лук. 18:32, 2 Петр. 2:8

17 Иер. 11:19, Мат. 27:22

18 Ис. 33:11

19 Мат. 11:25, Рим. 11:33, 1 Кор. 2:8

20 Бит. 1:27, Сир. 17:1-3

21 Бит. 3:1-2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава