Книга Премъдрост Соломонова - Глава  3

  1 А душите на праведните са в Божия ръка, и мъка няма да ги докосне.1

  2 В очите на неразумните те минаваха за умрели, и краят им се считаше за погибел,2

  3 и заминаването им от нас - унищожение; но те си пребъдват в мир.3

  4 Защото, макар в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие.4

  5 И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствувани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него.5

  6 Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва.6

  7 Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище.7

  8 Ще съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ вовеки.8

  9 Които се Нему надяват, ще познаят истината, и верните в любовта ще пребъдат у Него; защото благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му.9

10 А нечестивците, както са умували, тъй и ще понесат наказание, задето са презрели праведника и отстъпили от Господа.

11 Защото, които презират мъдрост и поука, са нещастни, и тяхната надежда е суетна, и трудовете - безплодни, и делата - безполезни.10

12 Жените им са несмислени и децата им лоши, проклет е родът им.11

13 Блажена е оная бездеткиня, която не се е осквернила, която не е познала беззаконна постеля: тя ще получи плод, кога се награждават светите души.12

14 Блажен е и скопецът, който не е сторил беззаконие с ръка и не е помислил лошо против Господа, защото нему ще се даде особена благодат на вярата и най-приятен дял в Господния храм.13

15 Плодът на добрите трудове е славен, и коренът на мъдростта - неподвижен.14

16 Децата на прелюбодейците ще бъдат несъвършени, и семето от беззаконна постеля ще изчезне.15

17 Макар и да бъдат дълговечни, няма да ги смятат за нищо, и късната им старост ще бъде без почит.16

18 Ако пък умрат скоро, не ще имат надежда и утеха на съдния ден;

19 защото ужасен е краят на неправедния род.17


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 33:3

2 Прем. 5:4

3 Ис. 57:2

4 Рим. 8:24

5 2 Кор. 4:17, Втор. 8:2

6 Сир. 2:5

7 Дан. 12:3, Мат. 13:43

8 Мат. 19:28, 1 Кор. 6:2

9 Пс. 33:22, Дан. 12:2, Иоан 5:29

10 Откр. 3:17

11 Сир. 41:8

12 Ис. 54:1, Лук. 23:29, Гал. 4:27

13 Ис. 56:3, Мат. 19:12, Откр. 3:12

14 Иер. 17:10

15 Иов 18:19, Сир. 23:34, 41:10

16 Пс. 72:19

17 Пс. 1:4

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава