Книга Премъдрост Соломонова - Глава  5

  1 Тогава праведникът ще застане с голяма смелост пред лицето на ония, които са го оскърбявали и презирали неговите подвизи;1

  2 а те, като видят, ще се смутят от голям страх и ще се слисат от неочакваното негово спасение

  3 и, като се разкайват и въздишат от притеснение на духа, ще думат в себе си: това е оня същият, който беше някога си за присмех и за приказна гавра помежду ни.2

  4 Безумни, ние смятахме живота му за лудост и смъртта му - безчестна!3

  5 А как е причислен към Божиите синове, и жребият му е със светиите?4

  6 И тъй, ние сме се отклонили от пътя на истината, и светлината на правдата не ни е светила, и слънце не ни е озарявало.5

  7 Ние се изпълнихме с беззаконни и гибелни дела, ходихме по непроходни пустини, а Господния път не познахме.

  8 Каква полза ни принесе високомерието, и какво ни даде богатството с пустославие?6

  9 Всичко това премина като сянка и като бързолетна мълва.7

10 Както кога мине кораб по развълнувана вода, не може да се намери дирята, ни пътя на дъното му във вълните;8

11 или както от летяща по въздуха птица не остава никакъв белег от нейния път, но лекият въздух, ударян с крилата и разсичан от бързото движение, бива преминат от движещите се крила, и след това не остава никакъв знак, че е минато по него;9

12 или както от стрела, пусната в луча, разделеният въздух веднага пак се събира, тъй че не може се позна, през къде е минала тя;

13 тъй и ние се родихме и умряхме, и не можахме да покажем никакъв знак на добродетел, а се изтощихме в нашето беззаконие.

14 Защото надеждата на нечестивеца изчезва като прах, отнасян от вятъра, и като ситен скреж, разнасян от бурята, и като дим, развяван от вятъра, и преминава като спомен за еднодневен гост.10

15 А праведниците живеят довека; наградата им е у Господа и грижата за тях у Вишния.11

16 Затова те ще получат царство на славата и венец на красотата от ръката на Господа, защото Той ще ги закрили с десницата и ще ги защити с мишцата.12

17 Той ще вземе за всеоръжие - Своята ревност, и ще въоръжи тварите за отмъщение на враговете;

18 ще облече за броня правдата, и ще Си наложи за шлем - нелицеприятния съд;13

19 ще вземе за непобедим щит - светостта;

20 строгия Си гняв ще изостри като меч, и светът ще се опълчи с Него против безумците.14

21 Ще захвъркат праволучни светкавични стрели, и от облаците, като от силно опнат лък, ще полетят в лучата,

22 и като от каменометно оръдие с ярост ще се изсипе град; ще възнегодува против тях морската вода, и реките свирепо ще ги издавят;15

23 ще въстане против тях духът на силата и ще ги разнесе като вихър.16

24 Тъй беззаконието ще опустоши цялата земя, и злодеянието ще катурне престолите на силните.17


Предишна глава Следваща глава


1 Лук. 21:36

2 Рим. 2:9, Иов 12:4

3 Деян. 26:24

4 Кол. 1:12

5 Иоан 1:5

6 Притч. 11:4

7 Прем. 2:5

8 Притч. 30:19

9 Иов 9:26

10 Иов 8:13-14, Пс. 1:4

11 Откр. 22:12

12 Дан. 7:18, 1 Петр. 1:8, Евр. 13:5-6

13 Ис. 58:17

14 Пс. 7:13

15 Иис. Нав. 10:11, Откр. 16:21

16 Пс. 1:4

17 Притч. 20:28

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава