Книга Премъдрост Соломонова - Глава  6

  1 Затова, слушайте, царе, и разберете, научете се, съдии от земните краища!

  2 Внимавайте, вие, които владеете множествата и които се гордеете пред народите!

  3 От Господа ви е дадена властта, и силата - от Вишния, Който изследва делата ви и изпитва намеренията.1

  4 Защото вие, бидейки служители на царството Му, не съдихте право, не пазихте закона и не постъпяхте по Божията воля.2

  5 Страшно и скоро ще ви се яви Той, - и съдът над управниците е строг,3

  6 защото малкият заслужава милост, а силните ще бъдат силно мъчени.

  7 Господ на всички няма да се уплаши от лице и не ще се побои от величие, защото Той е сътворил и малък и велик и еднакво промисля за всички;4

  8 но управниците ги очаква строго изпитание.

  9 И тъй, към вас, царе, са думите ми, за да се научите на премъдрост и да не падате.

10 Защото, които свето пазят светото, ще се осветят, и които са се научили на това, ще намерят оправдание.

11 Затова пожелайте силно думите ми, обикнете ги и научете се.

12 Премъдростта е светла и не повяхва, и които я обичат, лесно я виждат, които я търсят, намират я;5

13 тя дори преваря ония, които искат да я познаят.

14 Който я търси от ранно утро, няма да се умори, защото ще я намери да седи пред вратата му.6

15 Да се мисли за нея вече е съвършенство на разума, и който стои буден заради нея, скоро ще се освободи от грижи,

16 защото тя сама обикаля и търси достойните за нея и благосклонно им се явява на пътищата, и при всяка мисъл се среща с тях.7

17 Нейно начало е най-искреното желание да се учиш,8

18 а грижата да се учиш е любов; любовта пък е да пазиш законите й; а да пазиш законите е залог за безсмъртие,9

19 а безсмъртието приближава към Бога;10

20 затова стремеж към премъдрост възвежда до царство.

21 И тъй, владетели на народите, ако ви се услаждат престоли и скиптри, почтете премъдростта, за да царувате довека.11

22 А какво е премъдрост и как е произлязла тя, ще обадя,

23 и няма да скрия от вас тайните, а ще изследвам от самото раждане,12

24 и ще открия нейното познаване, и не ще отмина от истината;

25 и не ще тръгна заедно с чезнещия от завист, защото такъв няма да има дял с премъдростта.13

26 Многото мъдри са спасение за света; и разумен цар е добруване за народа.

27 Затова, учете се от думите ми, и ще придобиете полза.


Предишна глава Следваща глава


1 Сир. 17:14, 1 Петр. 2:13, Рим. 13:1, Тит 3:1

2 Рим. 13:4

3 Ис. 2:17

4 Втор. 10:17, 2 Парал. 19:17, Иов 34:19, Сир. 35:12, Деян. 10:34, 1 Петр. 1:17, Рим. 2:11, Гал. 2:6, Еф. 3:25

5 Притч. 8:17, Сир. 24:23

6 Притч. 1:20, Рим. 10:6-7

7 Мат. 4:18, 10:11

8 Притч. 4:7

9 Иоан 14:15

10 Иак. 4:8

11 2 Царств. 14:11, 3 Царств. 3:9, Притч. 29:14

12 Притч. 4:11

13 Иак. 3:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава