Книга Премъдрост Соломонова - Глава  7

  1 И аз съм човек смъртен, подобен на всички, потомък на първосъздадения, земнородения.

  2 И аз бидох образуван в плът у майчина утроба през десет месеца, като се сгъстих в кръв от семето мъжево и от усладата, съединена със сън.1

  3 И аз, като се родих, задишах общия въздух и паднах на тая същата земя, първи глас издадох с плач, както всички;

  4 отхраниха ме в пелени и с грижи,

  5 защото ни един цар другояче не се е родил:2

  6 един за всички е входът в живота, и еднакъв е изходът.3

  7 Затова се молих - и биде ми даруван разум, виках - и слезе върху ми дух на премъдрост.4

  8 Аз предпочетох мъдростта пред скиптри и престоли и богатството смятах за нищо пред нея;

  9 драгоценния камък не сравних с нея, защото пред нея всичкото злато е нищожен пясък, а среброто е кал в сравнение с нея.5

10 Аз я обикнах повече от здраве и хубост и в избора предпочетох нея пред светлината, защото нейната светлина не угасва.

11 А заедно с нея дойдоха при мене всички блага и безбройно богатство чрез ръцете й;6

12 аз се радвах на всички тия блага, защото премъдростта ме ръководеше, ала не знаех, че тя е тяхна виновница.

13 Без хитрост се научих, и без завист предавам, не скривам богатството й,

14 защото тя е неизчерпно съкровище за людете; ползувайки се от нея, те влизат в съдружие с Бога чрез даровете на учението.7

15 Дано Бог ми дадеше да говоря, според както разбирам, и да мисля достойно за даруваното, понеже Той е ръководител към мъдрост и изправител на мъдрите.

16 Защото в Негова ръка сме и ние, и нашите думи, и всяко разбиране и изкуство да се работи.8

17 Сам Той ми дарува истинско познание на това, що съществува, за да позная строежа на света и действието на стихиите,9

18 началото, края и средата на времената, повратните смени и измененията на времената,

19 годишните кръгове и положението на звездите,

20 природата на животните и свойствата на зверовете, стремежа на ветровете и мислите на людете, отликите на растенията и силата на корените.10

21 Познах всичко, и скрито и явно, защото ме научи премъдростта, художница на всичко.

22 Тя е дух разумен, свет, единороден, многочастен, тънък, лесноподвижен, светъл, чист, ясен, безвреден, добролюбив, бърз, неудържим,11

23 благодетелен, човеколюбив, твърд, непоколебим, спокоен, безпечален, всевиждащ и проникващ всички умни, чисти, най-тънки духове.12

24 Защото премъдростта е по-подвижна от всяко движение, и поради своята чистота през всичко преминава и прониква.13

25 Тя е дихание на Божията сила и чист излив на славата Вседържителева, затова нищо осквернено не ще влезе в нея.

26 Тя е отраз на вечната светлина, чисто огледало на действието на Бога и образ на благостта Му.14

27 Едничка е тя, но всичко може и, пребъдвайки сама в себе си, всичко подновява и, минавайки от рода в род у светите души, приготвя Божиите приятели и пророци;15

28 защото Бог никого не обича, освен оногова, който живее с премъдростта.

29 Тя е по-хубава от слънцето и превъзхожда множеството звезди; в сравнение със светлината тя е по-горе;

30 защото светлината се сменява с нощта, а на премъдростта не надвива злобата.


Предишна глава Следваща глава


1 Иов 10:10

2 Сир. 40:4

3 Иов 1:21, 1 Тим. 6:7

4 3 Царств. 3:9, 2 Парал. 1:10

5 Иов 28:15, Притч. 8:10

6 3 Царств. 3:13

7 Иоан 15:15

8 2 Кор. 3:5

9 3 Царств. 4:29

10 3 Царств. 4:33

11 Иов 12:13

12 Притч. 8:12, 1 Кор. 2:10

13 Евр. 4:12

14 Евр. 1:3

15 1 Кор. 12:4, 12:11

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава