Книга Премъдрост Соломонова - Глава  9

  1 Боже на отците и Господи на милостта, Който си направил всичко със словото Си1

  2 и Който си устроил с премъдростта Си човека, за да владее над създадените от Тебе твари2

  3 и да управлява света свето и справедливо, и с душевна правота да върши съд!

  4 Дарувай ми приседналата до Твоя престол премъдрост и недей ме отхвърля изсред децата Си,3

  5 защото аз съм Твой раб и син на Твоята рабиня, човек немощен и кратковременен по живот и слаб да разбера съд и закони.4

  6 Та и да беше някой съвършен между синовете човешки, без Твоята премъдрост той ще бъде признат за нищо.

  7 Ти ме избра за цар на Твоя народ и за съдия на Твоите синове и дъщери;5

  8 Ти каза да съградя храм на Твоята света планина и олтар в града на Твоето обиталище, по подобие на светата скиния, която изпървом Ти бе приготвил.6

  9 С Тебе е премъдростта, която знае делата Ти и е била там, когато си правил света, и знае, какво е угодно пред очите Ти и какво е право според Твоите заповеди;7

10 прати я от светите небеса, прати я от престола на славата Си, за да ми спомага в трудовете ми, и за да зная, какво е благоугодно пред Тебе;

11 защото тя всичко знае и разбира и мъдро ще ме ръководи в делата ми и ще ме запази в славата си;8

12 и делата ми ще бъдат благоприятни, и ще съдя народа Ти справедливо и ще бъда достоен за престола на баща си.

13 Защото, кой човек може да познае Божиите намерения? или кой може разбра, какво е угодно Господу?9

14 Нетвърди са помислите на смъртните, погрешни са нашите помисли,

15 защото тленното тяло тежнее на душата, и тая земна хижа притиска многогрижния ум.10

16 Ние едва можем да постигнем и това, що е на земята, и с мъка разбираме това, що е наръки, а какво е на небесата - кой е изследвал?11

17 А волята Ти кой би познал, ако не беше дарувал премъдрост и не беше пратил отгоре Твоя Свети Дух?12

18 И тъй, пътищата на земните жители се оправиха, и людете се научиха на това, що е Тебе угодно,

19 и се спасиха чрез премъдростта.


Предишна глава Следваща глава


1 Иоан 1:3

2 Бит. 1:26

3 3 Царств. 3:9, 2 Парал. 1:10

4 Пс. 115:7

5 3 Царств. 3:6, 1 Парал. 28:5, 2 Парал. 1:9

6 2 Царств. 7:13, 3 Царств. 8:19, Изх. 25:8-9

7 Притч. 8:22, Иоан 1:3

8 Иоан 16:13

9 Ис. 40:13, Рим. 11:34, 1 Кор. 2:16

10 Рим. 7:24, 1 Кор. 15:53, 2 Кор. 5:4

11 Иоан 3:12

12 Иов 15:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава