Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  1

  1 1 Всяка премъдрост е от Господа и с Него пребъдва вовеки.2

  2 Кой ще изброи морския пясък, дъждовните капки и дните на вечността?3

  3 Кой ще изследва височината на небето и ширината на земята, бездната и премъдростта?

  4 От всичко най-напред е произлязла премъдростта, и разбирането на мъдростта е отвека.4

  5 Извор на премъдростта е словото на Бога Всевишни, и нейните шествия са вечни заповеди.5

  6 Кому е открит коренът на премъдростта? и кой е познал нейното изкуство?6

  7 Един е премъдър, твърде страшен - седещият на Своя престол Господ.7

  8 Той я произведе и видя, измери я

  9 и я изля върху всичките Си дела,8

10 и върху всяка плът наспоред Своя дар, и най-вече надари с нея ония, които Го обичат.9

11 Страхът Господен е слава и чест, веселие и венец на радостта.10

12 Страхът Господен ще услади сърцето и ще даде веселие, радост и дългоденствие.11

13 Ономува, който се бои от Господа, добре ще бъде най-накрай, и в деня на смъртта си ще получи благословение. Страхът Господен е дар от Господа и поставя в пътеките на любовта.12

14 Любовта към Господа е славна премъдрост, и към които Той благоволи, разделя я по Свое усмотрение.

15 Начало на премъдростта е да се боиш от Бога, и с верните тя се образува заедно в утробата. Между човеците тя си е утвърдила вечно основание и на тяхното семе ще се довери.13

16 Пълнота на премъдростта е да се боиш от Господа; тя напоява човеците с плодовете си:

17 цялата им къща ще напълни с всичко, що желаят, и клетовете им - със своите произведения.14

18 Венец на премъдростта е страхът Господен, който произвежда мир и невредимо здраве; но едното и другото са дарове от Бога, Който разпространява славата на ония, що Го обичат.15

19 Той я видя и измери, проля като дъжд разбиране и разумно знание и възвиси славата на ония, които я притежават.16

20 Корен на премъдростта е да се боиш от Господа, а нейните клони са дългоденствие.17

21 Страхът Господен отпъжда греховете; а който няма страх, не може да се оправдае.18

22 Несправедлив гняв не може да бъде оправдан, защото самото движение на гнева е падение за човека.19

23 Търпеливият до време ще се удържи и после се възнаграждава с веселие.

24 До време той ще скрие думите си и устата на верните ще разкажат за неговото благоразумие.

25 В съкровищницата на премъдростта са притчите на разума, а на грешника страхът Господен е омразен.

26 Ако желаеш премъдростта, пази заповедите, и Господ ще ти я даде,

27 защото премъдрост и знание е страхът пред Господа, и благоугода Нему е вярата и кротостта.20

28 Не бъди недоверчив към страха пред Господа и не пристъпвай към Него с раздвоено сърце.21

29 Недей лицемери пред устата на другите и бъди внимателен към своите уста.

30 Не се надигай, за да не паднеш и да не навлечеш безчестие на душата си, защото Господ ще открие твоите тайни и ще те унизи сред събранието, задето не си пристъпил искрено към страха Господен, и задето сърцето ти е пълно с лукавство.22


Предишна глава Следваща глава


1 Тая книга е преведена от гръцки. ПРЕДИСЛОВИЕ Много и велики неща са ми предадени чрез Закона, Пророците и последвалите ги други Писания. Заради знанието и мъдростта в тях трябва да възхваляваме Израиля. Ония, които ще могат да ги четат, не трябва да остават само за себе си образовани. Като проявяват любознателност, те трябва да бъдат полезни със слово и писание и за ония, които са в чужбина. <> Моят дядо Иисус се отдавал твърде много в четене Закона, Пророците и други отечески книги. След като добил достатъчно опитност чрез тях, решил и сам да напише нещо за това, което се отнася до образованието и мъдростта, та ученолюбивите, усвоили тия неща, да могат все повече да напредват в живота според закона. <> Моля ви да ги четете благосклонно и внимателно, а също и да бъдете снизходителни, ако някъде би изглеждало, че не сме могли да се справим при превода на изразите, трудолюбиво съставени от други. Защото казаното на еврейски няма съвсем същата сила, когато е преведено на друг език. И не само тази книга, но и самият Закон, Пророците и останалите свещени книги имат немалко различие при четенето им в първообраза. <> В тридесет и осмата година от царуването на Птоломей Евергет пристигнах в Египет и дълго време останах там. Намерих голямо различие в образованието. Сметнах, че е твърде необходимо и сам да прибавя известно старание и трудолюбие, за да преведа споменатата по-горе книга. Приложих голямо бодърствуване и умение в продължение на дълго време, за да доведа докрай издаването на книгата за онези преселници, които желаят да бъдат ученолюбиви и да си подготвят нравите тъй, че да живеят в съгласие със закона. Това предисловие е към гръцкия превод на 70-те. Съдържа се и в Славянската библия.

2 3 Царств. 3:9, Иак. 1:5

3 Сир. 18:8

4 Притч. 8:22, Кол. 1:15

5 Пс. 118:101

6 Прем. 9:13, Ис. 40:13, Рим. 11:34

7 Пс. 46:3, 75:8

8 Иак. 1:17

9 1 Кор. 2:14

10 Иер. 9:24, Прем. 4:9

11 Прем. 10:27, 14:27, 19:23

12 Иов 42:12

13 Притч. 1:7, 9:10

14 Втор. 28:5, Прем. 7:11

15 Притч. 1:7

16 Втор. 4:6

17 Пс. 91:13

18 Бит. 39:8

19 Иак. 1:20

20 Притч. 15:33

21 Сир. 18:23, Мат. 8:24, Иак. 4:8

22 Лук. 18:14, Деян. 13:10, 1 Кор. 4:5

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава