Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  10

  1 Мъдър управител учи народа си, и управлението на разумния бива добре уредено.1

  2 Какъвто е управителят на народа, такива са и които служат при него, и какъвто е началникът над града, такива са и всички, които живеят в него.2

  3 Непоучен цар погубва народа си, а при благоразумието на силните - град се урежда.3

  4 В ръката на Господа е властта над земята, и потребния човек Той навреме ще въздигне върху нея.4

  5 В ръката на Господа е напредъкът на човека, и върху лицето на книжника Той ще отпечата славата Си.

  6 Не се гневи на ближния за всяко оскърбление и никого не оскърбявай с дела.5

  7 Гордостта е омразна и на Господа и на човеците, и е престъпна против Него и против тях.6

  8 Владетелството преминува от народ към народ поради неправди, обиди и користолюбие.7

  9 Защо се гордее земя и пепел?8

10 И приживе се изхвърлят неговите вътрешности.

11 Дълга болест лекарят пренебрегва:

12 и ето, днес - цар, а утре - умира.

13 А кога човек умре, наследява влечуги, зверове и червеи.9

14 Начало на гордостта е, кога човек се отдалечи от Господа и кога сърцето му отстъпи от неговия Творец,10

15 защото начало на греха е гордостта, и който е обладан от нея, изригва гнусота;11

16 и затова Господ праща върху него страшни наказания и най-накрай го поваля.12

17 Господ събаря престоли на властници и на мястото им поставя кротки.13

18 Господ изтръгва с корен народите и на мястото им насажда смирени.

19 Господ опустошава страните на народите и ги разрушава до земни основи.14

20 Той ги изсушава, погубва людете и изтребя от земята спомена за тях.

21 Гордостта не е сътворена за людете, ни гневната ярост - за ражданите от жени.

22 Почтено семе - кое е? - Човешкото семе. Почтено семе - кое е? - Ония, които се боят от Господа.

23 Безчестно семе - кое е? - Човешкото семе. Безчестно семе - кое е? - Ония, които престъпват заповедите.

24 Най-старият между братята е на почит у тях, тъй са и ония, които се боят от Господа, в Неговите очи.15

25 Богат ли е някой и славен, или беден, похвала им е страхът Господен.16

26 Несправедливо е умен сиромах да се безчести, и не бива грешен мъж да се прославя.17

27 Почтени са велможата, съдията и владетелят, но няма измежду тях по-голям от оногова, който се бои от Господа.18

28 На мъдър роб свободни ще служат, и разумен човек, бидейки поучаван от него, няма да роптае.19

29 Не мъдрувай много, за да вършиш работата си, и не се хвали във време на нужда.

30 По-добър е оня, който се труди и си има всичко, нежели оня, който празен ходи и се хвали, но се нуждае за хляб.20

31 Синко, с кротост прославяй душата си и въздавай й чест според нейното достойнство.21

32 Кой ще оправдава оногова, който съгрешава против душата си? И кой ще хвали оногова, който позори живота си?

33 Сиромаха почитат заради познанията му, а богатия - заради богатството му;22

34 а уважаваният в сиромашия колко повече ще бъде уважаван в богатство? А безславният в богатство колко по-безславен ще бъде в сиромашия?23


Предишна глава Следваща глава


1 Притч. 20:8

2 3 Царств. 12:14, Притч. 29:12

3 3 Царств. 12:11

4 Пс. 126:1, Прем. 6:4

5 Лев. 19:17

6 1 Петр. 5:5

7 Прем. 6:1, Деян. 4:14, Сир. 11:5

8 Иов 13:28, Сир. 40:2

9 Иов 17:14, Ис. 14:11

10 Бит. 3:5

11 Ест. 5:14

12 1 Петр. 5:5

13 1 Царств. 2:8

14 Бит. 19:24

15 1 Петр. 2:17

16 Иер. 9:23-24

17 Иак. 2:5-6

18 Иудит 16:19

19 Притч. 17:2

20 Притч. 12:9, 28:19

21 Иак. 1:2

22 Сир. 13:28

23 Екл. 7:12

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава