Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  11

  1 Мъдростта на смирения ще издигне главата му и ще го постави посред велможите.1

  2 Не хвали човека за неговата хубост, и не се отвращавай от човека поради неговата външност.2

  3 Малка е пчелата между хвъркатите, но плодът й е най-добър от сладините.

  4 Не се хвали с разкошно облекло и не се възгордявай в ден на слава: защото дивни са делата на Господа, и потаени са делата Му между човеците.3

  5 Много владетели са на земя седели, и оня, за когото не са мислили, е носил венец.4

  6 Мнозина силни са били изложени на крайно безчестие, и славни люде са били предадени в ръцете на други.5

  7 Преди да изследваш, не хули; първом узнай - и тогава укорявай.6

  8 Преди да изслушаш, не отговаряй, и всред реч не пресичай.7

  9 Не се препирай за работа, непотребна за тебе, и в съд на грешници не седи.

10 Синко, не се залавяй за много работа: при многото работи не ще останеш без вина. И, ако се впуснеш подир тях, няма да достигнеш и, отбягвайки, няма да се отървеш.8

11 Някой се труди, напряга сили, бърза и - все повече остава назад.9

12 Някой е слаб, нуждае се от помощ, безсилен е и е в голяма сиромашия;

13 но очите на Господа милостно са го погледнали за негово добро, и Той го е възправил от унижението му и е въздигнал главата му, и мнозина са се чудили, като са го гледали.

14 Добро и лошо, живот и смърт, сиромашия и богатство са от Господа.10

15 Дарованието от Господа е определено за благочестивите, и Неговото благоволение ще им спомага вовеки.

16 Някой се обогатява със своята предпазливост и пестовност, и това е дял от неговата награда,

17 кога каже: "намерих покой и сега се наслаждавам от благата си".11

18 И той не знае, колко време ще измине, докле ги остави на другите и умре.12

19 Твърдо стой в твоя завет и пребъдвай в него и остарей в своята работа.13

20 Не се чуди на делата на грешника, вярвай Господу и пребъдвай в работата си;

21 защото лесно е в очите на Господа скоро и неочаквано да обогати сиромаха.14

22 Благословението от Господа е награда на благочестивия, и в скоро време той процъфтява чрез Неговото благословение.

23 Не думай: "какво ми трябва още? и какви още блага посем-сега мога да имам?"

24 Не казвай: "доста си имам, и какво зло посем-сега мога претърпя?"15

25 В честити дни се злочестина забравя, и в злочести дни се доброчестина не спомня.16

26 За Господа е лесно в смъртния ден да въздаде човеку според делата му.17

27 Минутното страдание прави да се забравят утехите, и при свършека на човека се откриват делата му.

28 Преди смъртта никого не наричай благатък; - човек се познава в децата си.

29 Не води в къщата си всеки човек, защото у коварния козните са много.

30 Каквото е птица в клопка уловена, такова е сърцето на горделивия: той като съгледник поглежда падението;18

31 като превръща доброто в зло, той крои козни и на избрани човеци лепва петно.

32 От искра огнена произлиза голяма жар, и грешен човек крои козни за кръв.19

33 Пази се от злодеец, - защото той крои зло, - за да ти не лепне някога петно навеки.

34 Посели в къщата си чужд човек, и той ще те разстрои със смутове и ще те направи чужд за твоите.


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 41:40, Дан. 6:3

2 1 Царств. 16:7

3 Деян. 12:21, Лук. 16:19

4 1 Царств. 16:13

5 Ест. 7:9-10

6 Втор. 13:14

7 Притч. 18:14

8 Лук. 10:41

9 Притч. 21:5, 1 Тим. 6:9

10 Иов 1:21, Иез. 28:4

11 Лук. 12:19-20

12 Екл. 9:12, Иер. 17:11

13 Мат. 10:22

14 1 Царств. 2:7

15 Сир. 5:1, Откр. 5:1

16 Сир. 18:25

17 Сир. 17:19

18 Иер. 5:27

19 Сир. 28:13

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава