Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  12

  1 Ако правиш добро, знай кому го правиш, и ще има благодарност за твоите добрини.

  2 Прави добро на благочестив, и ще получиш отплата - ако не от него, то от Всевишния.1

  3 Няма добро за оногова, който постоянно се занимава със зло и който не дава милостиня.2

  4 Давай на благочестив и не помагай на грешник.3

  5 Прави добро на смирен и не давай на нечестив: затваряй от него хляба и не му давай, да не би чрез това да ти надделее;

  6 защото ти би получил двойно зло за всичкото добро, което би му направил; защото и Всевишният мрази грешниците, а на нечестивци въздава отмъщение.4

  7 Давай на добър и не помагай на грешник.

  8 Приятел се не познава в доброчестина, и враг се не скрива в злочестина.5

  9 Кога човек е честит, враговете му са в тъга, а кога е злочест, и приятелят му ще се отдели от него.

10 На врага си не вярвай вовеки, защото, както медта ръждясва, тъй - и неговата злоба:6

11 ако и да се е смирил и да ходи наведен, бъди внимателен с душата си и пази се от него, - и ще бъдеш пред него като чисто огледало и ще узнаеш, че той не се е очистил докрай от ръждата;

12 не го туряй при себе си, да не би, като те събори, да заеме твоето място; не го туряй от дясната си страна, да не би някога да се домогва до твоето седалище, и ти най-напокон ще разбереш думите ми и със скръб ще си спомниш поуките ми.

13 Кой ще пожали ухапания обайник на змии и всички, които се приближават до диви зверове? Също и - оногова, който се сближава с грешник и става съучастник в неговите грехове:7

14 за малко време той ще остане с тебе, но, ако се поколебаеш, не ще устои.

15 С уста си врагът ще те услади, но в сърце си крои да те хвърли в яма; с очи си врагът ще плаче, а кога намери случай, не ще се на кръв насити.8

16 Нещастие ли те срещне, ти ще намериш врага там преди тебе,

17 и той, уж че желае да помогне, ще ти подложи крак;

18 ще кимва с глава и ще чупи ръце, много нещо ще шепне и ще измени лице.


Предишна глава Следваща глава


1 Сир. 19:17, Мат. 10:41

2 Притч. 17:13

3 2 Сол. 3:10

4 Втор. 32:35

5 Сир. 6:8

6 3 Царств. 2:23, Притч. 11:9

7 Пс. 57:6

8 Пс. 54:22, Иер. 41:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава