Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  14

  1 Блажен е оня човек, който не е грешил с уста и не е бил ранен със скръбта на греха.1

  2 Блажен е, комуто душата го не осъжда и който не си е надеждата изгубил.2

  3 За скъперник човек не е добро богатството. И за какво е имотът на човек недоброжелателен?3

  4 Който събира, като отнима от душата си, той за други събира, и с неговите блага други ще се пресищат.4

  5 Който е лош за себе си, - за кого ще бъде добър? Такъв не ще има радост от имота си.

  6 Няма по-лош от човек, който е към себе си недоброжелателен; и това е отплата за неговата злоба.5

  7 И да прави добро, прави го в забрава, а отпосле проявява злото си.

  8 Лош е, който има завистливи очи, който отвръща лице и презира души.

  9 Очите на сребролюбеца не се насищат с каква-годе част, и неправдата на лошия душа изсушава.6

10 Лошо око дори и хляба завижда, и на трапезата си търпи оскъдия.7

11 Синко, според състоянието си прави добро на себе си и приносите Господу достойно принасяй.8

12 Помни, че смъртта не се бави, и заветът на ада не ти е открит:9

13 преди да умреш, прави добро на приятел, и според силата си простирай си ръката и му давай.10

14 Не се лишавай от добър ден, и част от доброто желание да те не отмине.11

15 Нали на другите ще оставиш имотите си и плодовете от твоите усилия за дележ по жребие?12

16 Давай и взимай, и утешавай душата си,13

17 защото в ада не може се намери утеха.

18 Всяка плът като дреха овехтява; защото отвека е определено: бездруго ще умреш.14

19 Както зелените листи на гъсто дърво - едни падат, а други израстват, тъй и родът от плът и кръв - един умира, а друг се ражда.15

20 Всяка вещ, която е изложена на гниене, изчезва, и който я е направил, умира с нея.

21 Блажен е оня човек, който се упражнява в мъдрост и в своя разум се учи на свети неща.16

22 Който размисля в сърцето си за нейните пътища, той получава разбиране и на нейните тайни.

23 Излизай подир нея като ловец и туряй засада на нейните пътища.

24 Който се накланя към прозорците й, ще послуша и при вратата й.17

25 Който се навърта близо до къщата й, ще забие гвоздей и в стените й, ще постави шатрата си край нея и ще обитава в жилището на благата.

26 Той ще тури децата си под покрива й и ще има нощувката си под сянката й.18

27 Ще се покрие с нея от пека и ще живее в славата й.


Предишна глава Следваща глава


1 Сир. 19:17, Иак. 3:2

2 1 Иоан 3:21

3 Сир. 31:28

4 Екл. 5:9

5 Притч. 11:17

6 Притч. 27:20, Кол. 3:5

7 Сир. 31:14

8 Числ. 18:29, Притч. 3:9

9 Евр. 9:27

10 Тов. 4:7, Сир. 4:1, Лук. 14:13

11 Лук. 16:19

12 Лук. 12:20

13 Лук. 6:38

14 Ис. 40:6, Иак. 1:11, 1 Петр. 1:24, Бит. 2:17

15 Екл. 1:4

16 Втор. 6:7, Пс. 1:2

17 Притч. 8:34

18 Еф. 6:4

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава