Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  15

  1 Който се бои от Господа, ще постъпя тъй, и твърдият в закона ще придобие мъдростта.

  2 И тя ще го срещне като майка, и ще го приеме при себе си като целомъдра съпруга;1

  3 ще го нахрани с хляба на разума, и ще го напои с водата на мъдростта.2

  4 Той ще се опре о нея, и не ще се поколебае; ще се прилепи към нея, и не ще се посрами.

  5 И тя ще го въздигне над ближните му, и сред събранието ще отвори устата му.

  6 Той ще наследи веселие и венец на радостта и вечно име.

  7 Неразумни люде не ще я постигнат, и грешници не ще я видят.3

  8 Тя е далеч от гордостта, и лъжливи люде не ще помислят за нея.

  9 Неприятна е похвалата в устата на грешник, понеже не е пратена от Господа.4

10 Похвала, произнесена с мъдрост, и Господ подпомага.5

11 Не казвай: "заради Господа отстъпих", защото, което Той мрази, това не бива да правиш.6

12 Не казвай: "Той ме въведе в заблуда", защото Той няма нужда от грешен човек.7

13 Господ мрази всяка гнусота, и тя е неприятна на ония, които се боят от Него.

14 Той отначало сътвори човека и го остави в ръцете на произволението му.8

15 Ако желаеш, ще запазиш заповедите и ще завардиш благоугодна вярност.9

16 Той ти е предложил огън и вода: към което желаеш, ще простреш ръка.

17 Пред човека е живот и смърт, и което той пожелае, то ще му се даде.10

18 Велика е премъдростта на Господа, силен е Той с могъщество и всичко вижда.

19 Очите Му са върху ония, които Му се боят, и Той знае всяко човешко дело.11

20 Никому Той не е заповядал да постъпва нечестиво и никому не е дал позволение да греши.12


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 66:13

2 Иоан 4:14, Еф. 5:17

3 Притч. 14:6

4 Пс. 49:16, Ис. 52:7, 2 Тим. 3:7

5 Сир. 39:8

6 Пс. 5:5

7 Иак. 1:13

8 Бит. 1:27

9 Мат. 19:17

10 Иер. 21:8

11 Пс. 33:16

12 Пс. 5:5, Ос. 5:5

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.3, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава