Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  16

  1 Не желай множество нехвелити деца и не се радвай на синове нечестиви. Кога се те умножават, не им се радвай, ако в тях няма страх Господен.

  2 Не се надявай на техния живот, нито се осланяй на тяхното множество.

  3 По-добре един праведник, нежели хиляда грешници,1

  4 и по-добре да умреш бездетен, нежели да имаш деца нечестиви;

  5 защото от един разумен ще се насели град, а племето на беззаконните ще опустее.2

  6 Много такива работи е видяло окото ми, и още повече е слушало ухото ми.

  7 В сборище на грешници ще се разгори огън, както и у непокорен народ се е разгорявал гняв.3

  8 Бог се не умилостиви над древните исполини, които, надявайки се на силата си, станаха отстъпници;4

  9 не пощади и ония, които живееха в едно място с Лота, и от които се беше погнусил поради гордостта им;5

10 не помилува погибелния народ, който се надигаше с греховете си,6

11 също както и шестстотинте хиляди човеци, които се бяха съединили в своето жестокосърдие. И да беше само един непокорен, щеше да бъде за чудене, ако останеше ненаказан;7

12 защото и милост и гняв са в Негова власт: Той е силен да помилува и да излее гняв.8

13 Както е голяма милостта Му, тъй голямо е и изобличението Му. Той съди човека според делата му.

14 Не ще отбегне от Него грешник с грабеж, и търпението на благочестивия не ще остане напразно.9

15 На всяка милостиня Той ще даде място, всякой ще получи по делата си.10

16 Не казвай: "ще се скрия от Господа; нима от високото ще си спомни някой за мене?11

17 В множеството народ няма да ме забележат; защото, какво е моята душа в неизмеримото творение?

18 Ето, небето и небето на небесата е Божие, бездната и земята се клатят от Неговото посещение.12

19 Еднакво се раздрусват от страх планините и основите земни, кога Той поглежда.13

20 И това не може сърцето да разбере;

21 а пътищата Му кой ще постигне? Както вятърът, който човек не може да види, тъй и повечето Му дела са скрити.14

22 Кой ще възвести за делата на Неговото правосъдие? или кой ще ги очаква? защото далеч е това определение."15

23 Тъй мисли скудоумният; тъй глупаво размишлява и човек неразумен и който се заблуждава.

24 Слушай ме, синко, и се учи на знание, и със сърце си внимавай на думите ми.

25 Аз ти показвам обмислено учение и ти предавам точно знание.

26 По определение от Господа Неговите дела са отначало, и от сътворението им Той е разделил частите им.16

27 Той е устроил делата Си навеки, и най-добрите блестят от рода в род. Те не гладуват, не се уморяват и не прекъсват действията си.17

28 Ни едно не стеснява близкото до него,

29 и довеки те не ще се възпротивят на словото Му.

30 И след това Господ погледна на земята и я напълни със Своите блага.

31 Душата на всичко живо покри лицето й, и в нея всичко ще се възвърне.18


Предишна глава Следваща глава


1 Прем. 4:1

2 Притч. 11:11

3 Числ. 11:1, Втор. 29:20

4 Бит. 6:4, 6:7

5 Бит. 19:11, 19:24

6 Бит. 19:24

7 Изх. 12:37, Числ. 14:22, 26:65

8 1 Царств. 2:6

9 Екл. 8:12, Прем. 3:9

10 Мат. 10:42

11 Иов 22:14, Сир. 23:25

12 2 Петр. 3:10

13 Пс. 17:8

14 Рим. 11:33

15 Иов 12:13

16 Бит. 1:1-31

17 Иов 9:9, Пс. 147:6

18 Екл. 3:21

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.3, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава