Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  17

  1 Господ създаде човека от пръст, и пак го връща в нея.1

  2 Той даде на човеците определено число дни и време, и даде им власт над всичко, що е на нея.

  3 Според природата им, облече ги в сила и ги сътвори по Свой образ,2

  4 и вложи във всяка плът страх към тях, за да владеят над зверове и птици.3

  5 Той им даде разум, език и очи, уши и сърца за разсъждаване,4

  6 изпълни ги с проницателност на разума и им показа доброто и злото.

  7 Той тури окото Си на сърцата им, за да им покаже величието на Своите дела,

  8 та да прославят светото Му име и да разгласят величието на Неговите дела.

  9 Той им прибави знание и даде им в наследство закон на живота;5

10 постави вечен завет с тях и им показа Своите съдби.6

11 Очите им видяха величието на славата, и ухото им чу славата на Неговия глас.

12 И каза им Той: пазете се от всяка неправда; и заповяда всекиму от тях, как да се отнася към ближния си.

13 Пътищата им са винаги пред Него, не ще се скрият от очите Му.

14 На всеки народ вожд постави,7

15 а Израил е дял на Господа.8

16 Всичките им дела са като слънце пред Него, и очите Му са винаги към техните пътища.9

17 Не се укриха от Него техните неправди, и всичките им грехове са пред Господа.10

18 Милостинята на човека е като печат у Него, и благодеянието на човека Той ще запази като зеница на око.11

19 После Той ще стане и ще им въздаде, и дължимото тям ще възвърне върху главата им.12

20 Но на ония, които се каят, Той е давал да се обърнат, и ония, които са отслабвали в търпението, е ободрявал.

21 Обърни се към Господа и остави греховете;13

22 моли се пред Него и намали твоите препъвания.14

23 Върни се при Всевишния, и се отвърни от неправдата и силно намрази гнусотата.

24 Кой ще възхваля Всевишния в ада, вместо ония, които живеят и Го прославят?15

25 От мъртъв, като от несъществуващ, няма прослава:

26 живият и здравият ще възхвали Господа.

27 Колко голямо е милосърдието на Господа и примирението с ония, които се обръщат към Него!16

28 Не може да бъде всичко у човека,

29 защото синът човешки не е безсмъртен.

30 Кое е по-светло от слънцето? Но и то се затъмнява. Също и плът и кръв за лошо ще помисли.17

31 Силите на високите небеса Той Сам наблюдава, а всички люде са земя и пепел.18


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 2:7, 5:1, Прем. 2:23

2 Бит. 1:27

3 Бит. 1:28, 9:2

4 Бит. 2:10

5 Втор. 4:13, Рим. 7:10

6 Бит. 12:1, Изх. 20:1

7 Прем. 6:3, Рим. 13:1

8 Втор. 4:20

9 Сир. 23:27-28

10 Пс. 89:8

11 Сир. 29:15

12 Мат. 16:27

13 Иер. 3:12

14 Пс. 33:15

15 Пс. 6:6, 113:25, Ис. 38:18-19

16 Пс. 102:13, Еф. 2:3, 2:7

17 Рим. 8:7, 1 Кор. 2:14

18 Бит. 3:10, 18:27

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава