Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  18

  1 Всичко изобщо е създал Оня, Който живее вовеки; - един Господ е праведен.1

  2 Никому Той не е предоставил да изяснява делата Му.

  3 И кой може да изследва великите Му дела?

  4 Кой може измери силата на Неговото величие? И кой може също да изрече милостите Му?

  5 Невъзможно е ни да се намалят, ни да се увеличат, и невъзможно е да се изследват дивните дела Господни.

  6 Кога човек мисли, че свършва, той едва начева, и кога престане - дохожда в изумение.2

  7 Какво е човек и каква е неговата полза? Какво е неговото добро и какво - неговото зло?

  8 Дните на човека са много, ако са сто години: както капка вода из морето или зрънце пясък, тъй малко са годините му в деня на вечността.3

  9 Затова Господ е дълготърпелив към людете и излива върху тях Своята милост.4

10 Той вижда и знае, че краят им е твърде злочест,

11 и затова умножава Своите милости.5

12 Милостта на човека е към неговия ближен, а милостта на Господа е върху всяка плът.6

13 Той изобличава и вразумява, поучава и обръща като пастир своето стадо.7

14 Той се смилява над ония, които се вразумяват и които усърдно се обръщат към Неговия закон.

15 Синко, кога вършиш добро, недей натяква, и при всеки подарък не оскърбявай с думи.8

16 Росата не разхлажда ли жега? Тъй и дума е по-добро, нежели даяние.

17 Затова думата не стои ли по-високо от добро даяние? А у добродетелен човек има и едното и другото.9

18 Глупавият немилосърдно укорява, и подаяние от неблагоразположен очи изсушава.

19 Преди да заговориш, обмисляй, и преди да се поболиш, грижи се за себе си.

20 Изпитвай себе си преди съда, и във време на посещение ще намериш милост.10

21 Преди да почувствуваш слабост, смирявай се, и във време на грехове покажи обращение.11

22 Нищо да ти не пречи да изпълниш оброк своевременно, и не отлагай пред самата смърт да се оправдаеш.12

23 Преди да наченеш да се молиш, приготви се, и не бъди като човек, който изкушава Господа.

24 Припомняй си за гнева в смъртния ден и за времето на отмъщението, когато Господ отвърне лицето Си.13

25 Във време на ситост припомняй си за гладно време, и в дни на богатство - за сиромашия и нужда.14

26 От сутрин до вечер времето се менява, и всичко е скоротечно пред Господа.15

27 Мъдър човек във всичко ще бъде предпазлив и в дни на грехове ще се удържи от безгрижност.16

28 Всеки разумен ще познае премъдростта и ще въздаде хвала ономува, който я е намерил.17

29 Разсъдливите на думи и сами се вразумяват, и изричат изпитани притчи.

30 Не ходи след твоите похоти и въздържай се от пожеланията си.18

31 Ако доставяш на душата си това що е приятно за прищевките, тя ще те направи гавра за враговете ти.

32 Не търси радост в голям разкош и не се привързвай към пиршества.19

33 Гледай да не станеш сиромах, пирувайки със заети пари, когато в кесията ти няма нищо.


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 1:31

2 Лук. 17:10

3 Пс. 89:10

4 2 Петр. 3:9, Прем. 12:18

5 Иез. 13:23

6 Мат. 5:45, 6:12

7 Пс. 117:18

8 Сир. 20:15, 41:28

9 Притч. 16:24, 25:11

10 Лук. 4:23

11 Лук. 6:42

12 Пс. 94:8, Рим. 12:11

13 Сир. 1:30

14 Мат. 14:20

15 Евр. 13:3

16 Притч. 28:14

17 Притч. 1:5

18 Рим. 6:12, 8:13

19 Лук. 16:19

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава