Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  19

  1 Работник, наклонен към пиянство, не ще се обогати, и оня, който счита за нищо малкото, малко по малко ще изпадне.1

  2 Вино и жени развратяват разумните, а който се свързва с блудници, ще стане още по-безочлив;2

  3 гнилеж и червеи ще го наследят, и дръзката душа ще бъде изтребена.

  4 Който скоро се доверява, той е лекомислен, и който съгрешава, греши против душата си.3

  5 Който от сърце е предаден на удоволствия, ще бъде осъден, а който се противи на прищевки, ще увенчае живота си.

  6 Който обуздава език, ще живее мирно, и който мрази бъбрене, ще намали злото.

  7 Никога не повтаряй дума, и нищо в тебе не ще се намали.

  8 Ни на приятел, ни на неприятел не разказвай и, ако това не е грях за тебе, не откривай;

  9 защото той ще те изслуша и ще се предпазва от тебе, и след време ще те намрази.

10 Чул ли си дума? - нека умре тя с тебе: не бой се, тя не ще те разкъса.

11 Глупав търпи от думата такава също мъка, както родилка - от младенеца.4

12 Каквото е стрела, забита в бедро, същото е дума в сърцето на глупав.

13 Разпитай приятеля си, може би, той не е направил това; и ако е направил, нека занапред не прави.

14 Разпитай приятеля си, може би, той не е говорил това; и ако е говорил, нека го не повтаря.5

15 Разпитай приятеля си, защото често се случва клевета.

16 Не вярвай на всяка дума.

17 Някой съгрешава с дума, но не от душа; и кой не е съгрешавал с езика си?6

18 Разпитай ближния си, преди да го заплашваш, и дай място на закона на Всевишния. Всяка мъдрост е страх Господен, и във всяка мъдрост има изпълнение на закона.

19 Не е мъдрост да знаеш да правиш лошото. И разум няма, дето е сборище на грешници.

20 Има лукавство, и това е гнусота; има и неразумен, оскъден от мъдрост.

21 По-добре оскъден от знание, но богобоязлив, нежели богат със знание, а престъпник на закона.7

22 Има хитрост изтънчена, но тя е беззаконна, има и който изопачава съд, за да произнесе присъда.8

23 Има лукав, който ходи прегърбен, в униние, - но отвътре е пълен с коварство.

24 Той е навел лице и се преструва на глух, но той ще те превари там, дето и не мислиш.

25 И ако немощ му попречи да ти повреди, то ще ти направи зло, кога намери случай.

26 По вида се узнава човек, и по израза на лицето при среща се познава разумен.9

27 Облеклото, хиленето и вървежът на човека показват неговото свойство.

28 Бива изобличение, ала не навреме, и бива че някой мълчи - и той е благоразумен.10


Предишна глава Следваща глава


1 Притч. 21:17

2 3 Царств. 11:1, 11:4, Ос. 4:11

3 Притч. 15:14, Мат. 11:7

4 Сир. 27:18

5 Мат. 18:15

6 Сир. 14:1

7 Мат. 11:25

8 Ис. 5:20

9 Сир. 13:31, Притч. 6:12-13

10 Притч. 25:15

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава