Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  2

  1 Синко, кога пристъпваш да служиш Господу Богу, приготви душата си за изкушение:1

  2 оправи сърцето си и бъди твърд, и не се смущавай във време на посещение от Бога;2

  3 прилепи се към Него и не отстъпвай, та най-накрая да се възвеличиш.

  4 Приемай на драго сърце всичко, що и да ти се случи и в промените на твоето унижение бъди търпелив,

  5 защото златото се изпитва в огън, а угодните Богу люде - в горнилото на унижението.3

  6 Вярвай Му, и Той ще те защити; оправи пътищата си, и Нему се уповавай.

  7 Вие, които се боите от Господа, очаквайте Неговите милости и не се отклонявайте от Него, за да не паднете.

  8 Вие, които се боите от Господа, вярвайте Му, и наградата ви няма да пропадне.

  9 Вие, които се боите от Господа, надявайте се за добро, за радост вечна и милости.

10 Погледнете на древните родове и вижте: кой е вярвал Господу, и е бил посрамен? или кой е пребъдвал в страха Му, и е бил оставен? или кой е викал към Него, и Той го е презрял?4

11 Защото Господ е състрадателен и милостив, прощава греховете и спасява във време на скръб.

12 Горко на плашливи сърца и на ослабени ръце и на грешник, който ходи по две пътеки!5

13 Горко на разслабено сърце! защото то не вярва, и за това не ще бъде защитено.

14 Горко вам, които сте изгубили търпение! какво ще правите, кога ви Господ посети?

15 Които се боят от Господа, не ще бъдат недоверчиви към думите Му, и които Го обичат, ще спазят Неговите пътища.6

16 Които се боят от Господа, ще търсят Неговото благоволение, и които Го обичат, ще се наситят със закона.

17 Които се боят от Господа, ще приготвят сърцата си и ще смирят пред Него душите си, думайки:

18 да паднем в ръцете на Господа, а не в ръцете на човеци, защото каквото е Неговото величие, такава е и Неговата милост.7


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 4:1, 1 Петр. 4:12, 2 Тим. 3:12

2 2 Тим. 2:3

3 Притч. 17:3, Прем. 3:6

4 Пс. 36:25

5 3 Царств. 18:21

6 Иоан 14:21

7 2 Царств. 24:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава