Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  20

  1 Много по-добре е да изобличиш, нежели да се сърдиш тайно; и който е изобличен насаме, ще се предварди от вреда.1

  2 Колко е хубаво за изобличен да покаже разкаяние!

  3 защото той ще избегне волен грях.

  4 Каквото е скопец с пожелание да разтлее девица, такова е и оня, който произвежда съд с насилие.2

  5 Някой мълчи, - и се оказва мъдър; а някого мразят за много бъбрене.

  6 Някой мълчи, защото няма що да отговаря; а някой мълчи, защото му знае времето.

  7 Мъдър човек ще мълчи до време; а тщеславен и безразсъден време не чака.3

  8 Бъбрица омръзва, и който си присвоява право да говори, намразяват го.4

  9 Бива успех човеку за зло, а придобивка - при загуба.5

10 Има даяние, което не ще ти бъде за полза, и има даяние, за което бива двойна отплата.

11 Има унижение за слава, а някой от унижение подига глава.6

12 Някой с малко купува много и ще заплати за него седморно повече.

13 Мъдрият на дума става любезен, а любезностите на глупавите ще останат напразно.7

14 Даяние от безумен не ще ти бъде за полза; защото у него, вместо едно, има много очи за вземане.

15 Много не ще даде, а много ще натяква, и ще разтвори уста като глашатай. Днес ще даде назаем, а утре ще го поиска назад: такъв човек е омразен на Господа и на людете.8

16 Глупавият казва: "нямам приятел, и няма благодарност за моите добрини. Които ми ядат хляба, лъстиви са на език."9

17 Колко често и колцина ще му се присмиват!

18 Да се препънеш о земята е по-добре, нежели с език. И тъй скоро ще дойде падението на лошите.

19 Неприятен човек е басня не навреме: тя всякога ще бъде в устата на невежите.

20 Притча от устата на глупав е отвратителна, защото той не ще я каже навреме.10

21 Някой се удържа от грях поради немотия, и в това въздържане той не се съкрушава.

22 Някой губи душата си поради страхливост, и я губи от лицеприятие към безумен.

23 Някой от срам дава обещание на приятел, и без причина спечелва си в него враг.

24 Лош порок у човека е лъжата; тя е винаги в устата на невежия.

25 По-добре крадец, нежели който постоянно говори лъжа; но те и двамата ще наследят погибел.

26 Поведението на лъжлив човек е безчестно, и позорът му е винаги с него.

27 Който мъдро говори, ще се издигне, и разумен човек ще се понрави на велможите.11

28 Който обработва земята, ще увеличи купните си, и който угажда на велможи, ще бъде помилуван в случай на неправда.12

29 Гощавки и подаръци заслепяват очите на мъдрите и, както юзда в уста, спират изобличенията.13

30 Скрита мъдрост и потаено съкровище - каква полза от двете.14

31 По-добре човек, който крие глупостта си, нежели човек, който крие мъдростта си.


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 140:5, Притч. 25:12

2 Сир. 30:21

3 Екл. 3:7, Притч. 25:11

4 Притч. 10:19, 17:28

5 Притч. 10:2

6 Притч. 16:18, 1 Петр. 5:5

7 Сир. 18:17

8 Сир. 18:15

9 Пс. 40:10

10 Притч. 25:11

11 Бит. 41:38-29, Дан. 2:26, 2:48

12 Притч. 12:11

13 Изх. 23:8, Втор. 16:19

14 Сир. 41:17

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава