Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  21

Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  21

  1 Синко, ако си съгрешил, не притуряй повече грехове и за предишните се моли.1

  2 Бягай от грях като от змия; защото, ако се до него приближиш, ще те ухапе.2

  3 Зъбите му са лъвски зъби, които умъртвяват душите на людете.

  4 Всяко беззаконие е като двуостър меч: за рана от него няма изцеление.3

  5 Заплахи и насилия опустошават богатството: тъй опустява и домът на горделивия.4

  6 Молба от устата на сиромах е само до ушите му; но съдът до него бързо се приближава.

  7 Който мрази изобличение, върви по дирите на грешника, а който се бои от Господа, ще се обърне със сърце.5

  8 Силният на език отдалеч се познава; но разумният вижда, де се той препъва.

  9 Който си прави къща с чужди пари, то е като оня, който събира камъни за гроба си.6

10 Сборището на беззаконници е куп кълчищна дреб, и техният край е огнен пламък.7

11 Пътят на грешниците е с камъни постлан, но на края му е адова пропаст.8

12 Който пази закона, владее своите мисли,9

13 и постъпване по страх Господен е мъдрост.10

14 Който е неспособен, не ще се научи,

15 но има способност, която увеличава горчивината.11

16 Знанието на мъдрия се увеличава като наводнение, и съветът му е като животен извор.12

17 Сърцето на глупав е като разбита съдина и не удържа в себе си никакво знание.

18 Ако разумен чуе мъдра дума, похвалява я и я взима присърце. Чува я лекомислен, тя му се не понравя, и той я хвърля отзаде си.13

19 Речта на глупав е като товар на път, а в устата на разумен намират приятност.

20 Речите на разумния ще ги търсят в събранието, и за думите му ще размислят в сърцата си.

21 Каквото е разорен дом, такова е мъдростта за глупавия, и знанието на неразумния - безсмислени думи.

22 Поуката е за безумни като окови на нозете и като вериги на дясна ръка.

23 Кога глупав се смее, издига гласа си, а благоразумен мъж едвам тихо се усмихва.

24 Поука за разумен е като златен накит и като драгоценно украшение на дясна ръка.

25 Ногата на глупав бърза за в чужда къща, но многоопитен човек ще се засрами от людете;

26 неразумен човек назърта през вратата вкъщи, а благовъзпитан ще се спре отвън;

27 невъзпитаност за един човек е да подслушва при вратата, а благоразумен ще се огорчи от такова безсрамие.

28 Устата на бъбрици разказват чужди работи, а думите на благоразумни се теглят на къпони.14

29 Сърцето на глупавите е в техните уста, а устата на мъдрите са в тяхното сърце.

30 Кога нечестивец проклина сатана, той проклина душата си.

31 Клюкарът осквернява душата си и ще бъде мразен навред, дето и да живее.15

Предишна глава Следваща глава

1 Сир. 17:21

2 Втор. 32:33, Ис. 59:5, 1 Кор. 15:56

3 Евр. 2:2, Иак. 1:15, 1 Петр. 2:24

4 Сир. 10:17

5 Притч. 13:13

6 Притч. 28:22

7 Бит. 19:24

8 Мат. 7:13

9 Сир. 32:25

10 Сир. 1:20

11 Сир. 19:22

12 Притч. 18:4

13 Иов 21:14, Иез. 5:6, Ос. 4:6

14 Екл. 10:12

15 Сир. 5:16, 28:15

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава