Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  23

  1 Господи, Отче и Владико на живота ми! Не ме оставяй на волята им и не ми давай да падна чрез тях.

  2 Кой ще постави бич към помислите ми, и към сърцето ми - наставник на мъдрост, та да не щадят те прегрешенията ми и да не гледат през пръсти на техните заблуди;

  3 та да се не умножават прегрешенията ми и да се не увеличават заблудите ми; за да не падна пред противниците, и да се не зарадва над мене врагът ми.

  4 Господи, Отче и Боже на живота ми! Не давай да се възгордеят очите ми, и отмахни пожеланията от мене.1

  5 Пощевките на корема и сладострастието да ме не овладеят и не предавай ме на безсрамна душа.

  6 Чуйте, деца, поука за устата: който я пази, не ще бъде уловен чрез устата си.

  7 С тях ще бъде уловен грешникът, и злоречивият и горделивият ще се препънат чрез тях.

  8 Не приучвай устата си към клетва

  9 и не го прави навик да употребяваш при клетва името на Светия.2

10 Защото, както роб, когото постоянно наказват, не се избавя от рани, тъй и който се кълне постоянно в името на Светия, не ще се очисти от грях.

11 Човек, който се често кълне, ще се изпълни с беззаконие, и от неговия дом бичът не ще отстъпи.3

12 Ако той съгреши, - грехът му е върху него; и ако е нехаен, двойно ще съгреши;4

13 и ако се е напразно клел, не ще се оправдае, и домът му ще се напълни със злочестини.

14 Има реч, облечена със смърт: да се не намери тя в наследието на Иакова!5

15 защото от благочестивите всичко това ще бъде отдалечено, и те не ще се забъркат в грехове.

16 Не приучвай устата си на груба неучтивост, защото при нея биват греховни думи.6

17 Помни за баща си и майка си, кога седиш всред велможи,7

18 та да се не забравиш пред тях и по навик да не направиш глупост и да не пожелаеш, че е щяло да бъде по-добре да се не раждаш, и да не прокълнеш деня на твоето рождение.

19 Човек, който навиква на хулни думи, няма да се научи през всичките си дни.8

20 Две качества умножават греховете, а третото навлича гняв:

21 гореща душа като пламнал огън не ще угасне, докле се не изтощи;

22 човек, който блудодействува в тялото на своята плът, не ще престане, докле огънят не прогори.9

23 На блудник е сладък всеки хляб: той не ще престане, докле не умре.10

24 Човек, който съгрешава против своето легло, казва на душата си: "кой ме вижда?11

25 наоколо ми тъмнина, стените ме закриват, и никой ме не вижда: от какво да се боя? Всевишният не ще си спомни греховете ми."12

26 Той има страх само от човешки очи,

27 а не знае, че очите на Господа са десет хиляди пъти по-светли от слънцето13

28 и гледат всички пътища човешки и проникват в скритите места.14

29 Нему е било известно всичко, преди да е било сътворено, тъй както и след свършването.15

30 Такъв човек ще бъде наказан на градските улици и ще бъде застигнат там, дето не е мислил.16

31 Тъй и жена, която е оставила мъжа си и е произвела наследник от чужди мъж,

32 защото: първо, тя не се е покорила на закона на Всевишния, второ, съгрешила е против своя мъж, и трето, в блудство е прелюбодействувала и е произвела деца от чужди мъж.17

33 Тя ще бъде изведена пред събранието, и за децата й ще има изследване.18

34 Децата й не ще хванат корен, и клоните й не ще дадат плод.19

35 Тя ще остави подире си спомен за проклятие, и позорът й не ще се изглади.20

36 Които останат, ще разберат, че няма нищо по-добро от страха Господен, и няма нищо по-сладко от това - да внимаваме на заповедите Господни.21

37 Голяма слава е да следваш Господа, а да бъдеш приет от Него е дългоденствие.


Предишна глава Следваща глава


1 Гал. 5:24

2 Изх. 20:7, Мат. 5:34

3 Лев. 19:12, Втор. 5:11

4 Лев. 5:4

5 Лев. 24:15-16

6 Мат. 5:33

7 Сир. 3:3

8 Притч. 10:18

9 Евр. 13:4

10 Притч. 9:17

11 Ис. 29:15

12 Иез. 8:12

13 Сир. 17:16, Евр. 4:13

14 Иер. 23:24

15 Пс. 138:16

16 Лев. 20:10

17 Втор. 22:22, Иоан 8:5

18 Втор. 22:22, Иез. 16:40

19 Прем. 3:16, 4:3

20 Числ. 5:27

21 Пс. 18:11, 118:72

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава