Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  24

  1 Премъдростта ще прослави себе си и между народа си ще бъде възхвалена.1

  2 В църквата на Всевишния тя ще отвори уста и пред Неговото воинство ще прослави себе си:

  3 "аз излязох от устата на Всевишния и като облак покрих земята;2

  4 поставих шатра във висините, и престола си - в облачен стълб;

  5 аз сама обходих небесния кръг и ходих в дълбинето на бездната;3

  6 във вълните морски и по цялата земя и във всеки народ и племе имах владение:

  7 между всички тях дирих покой, и в чие наследие да се въдворя.

  8 Тогава Създателят на всичко ми заповяда, и Оня, Който ме е създал, ми посочи спокойно жилище и рече:

  9 посели се в Иакова и приеми наследие в Израиля.

10 Преди вековете, в началото, Той ме произведе, и аз не ще се свърша довека.4

11 Аз служих пред Него в светата скиния и тъй се утвърдих в Сион.

12 Той ми даде и покой във възлюбения град, и в Иерусалим е моята власт.

13 И аз се вкорених в прославения народ, в наследствения дял на Господа.

14 Възвисих се като кедър ливански и като кипарис на планините Ермонски;

15 възвисих се като палма в Енгади и като трендафилово храстие в Иерихон;5

16 като гиздава маслина в долина и като явор се възвисих.

17 Като дарчин и аспалат издадох благоуханен мирис и като отбор смирна разпръснах благоухание,

18 като халвани, оникс и стакти и като благоухание от тамян в скинията.

19 Разпрострях клоните си като теревинт, и моите клони са клони на слава и благодат.

20 Аз съм като лоза, която ражда благодат, и цветовете ми са плод на слава и богатство.6

21 Пристъпете към мене вие, които ме желаете, и се насищайте с плодовете ми;7

22 защото, да си спомняш за мене е по-сладко от мед, и да ме владееш е по-приятно от медена пита.8

23 Които ме ядат, повече ще огладняват, и които ме пият, повече ще ожъдняват.9

24 Който ме слуша, не ще се посрами, и които се трудят с мене, не ще съгрешат.10

25 Всичко това е книгата на завета на Бога Всевишни,

26 законът, който Моисей заповяда като наследие на събранията Иаковови.

27 Той насища с мъдрост, както Фисон и Тигър в дни на новоплодие;11

28 той изпълва с разум, както Ефрат и Иордан в дни на жетва;12

29 той разлива учение, както светлината и както Гион през време на гроздобер.13

30 Първият човек не достигна да я познае напълно; не ще я изследва също и последният;14

31 защото мислите й са по-пълни от море, и намеренията й са по-дълбоки от голяма бездна.15

32 И аз, като канал из река и като водопровод, излях се в рая.

33 Казах: ще полея градината си и ще напоя лехите си.

34 И ето, каналът ми стана река, и реката ми стана море.16

35 И ще светя с учение като с утринна светлина, и надалеч ще го покажа;17

36 и ще изливам учението като пророчество и ще го оставя във вечни родове."18

37 Виждате, че аз съм се трудил не само за себе си, но и за всички, които дирят премъдрост.


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 4:6, 1 Кор. 1:24, Иак. 3:17

2 Евр. 1:3

3 Прем. 1:7, 12:1

4 Прем. 8:22

5 Втор. 34:3

6 Иоан 15:1

7 Ис. 55:1, Притч. 9:5

8 Пс. 18:11

9 Иоан 4:14, 7:37

10 Изх. 24:3

11 Бит. 2:11

12 Иис. Нав. 3:15

13 Ам. 8:8

14 1 Кор. 13:9

15 Рим. 11:33

16 Фил. 1:9

17 Пс. 18:9, Ис. 60:1

18 Ав. 2:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава