Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  25

  1 С три неща се украсих и станах хубава пред Господа и пред човеците:1

  2 единомислие между братя и любов между ближни, и жена и мъж, които живеят съгласно помежду си.

  3 И три вида човеци намрази душата ми, и много ми е омразен техният живот:2

  4 горделив сиромах, лъжлив богаташ и старец прелюбодейник, ослабващ в разсъдъка.3

  5 Което не си събрал в младост, как можеш го придоби на старост?4

  6 Колко прилича на седини да съдят и на старци - да умеят съвет да дават!

  7 Колко хубава е мъдростта на старците, и колко прилича на почтени люде разсъдливост и съвет!5

  8 Венец на старците е многостранната опитност, и тяхна похвала е страхът Господен.

  9 Девет помисли похвалих в сърцето си, а десетия ще изкажа с език:

10 това е човек, който се радва на деца и който през живота си вижда падението на враговете.6

11 Блазе ономува, който живее с разумна жена, който не греши с език и не служи на недостоен за себе си.7

12 Блазе ономува, който е придобил мъдрост и я предава в ушите на ония, които слушат.

13 Колко велик е оня, който е намерил премъдрост! но той не е по-високо от оногова, който се бои от Господа.

14 Страх Господен всичко надминава, и който го има - с кого може да бъде сравнен?

15 Всяка рана може да се понесе, само не рана сърдечна, и всяка злоба, само не женска злоба,8

16 всяко нападение, само не нападение от ненавистници, и всяко отмъщение, само не отмъщение от врагове;

17 няма глава по-отровна от змийна глава, и няма ярост по-силна от вража ярост.9

18 Скланям по-скоро да живея с лъв и змей, нежели да живея със зла жена.10

19 Злобата на жена изменя погледа й и прави лицето й мрачно, като у мечка.

20 Ще седне мъж й между приятелите си и, като чуе за нея, горко ще въздъхне.

21 Всяка злоба е малка в сравнение със злобата на жена; жребият на грешника да падне върху нея.

22 Каквото е възлизане по пясък за нозете на старец, такова е свадлива жена за тих мъж.

23 Не се вглеждай в хубост женска и не пожелавай жена за похот.11

24 Отвращение, стид и голям срам е, кога жена владее над мъжа си.

25 Унило сърце, тъжно лице и сърдечна рана е лошата жена.

26 Отпуснати ръце и разслабени колена е жена, която не ощастливи своя мъж.

27 От жена е началото на греха, и чрез нея всички умираме.12

28 Не давай на вода изток, нито на зла жена - власт;

29 ако тя не ходи под твоя ръка, отсечи я от плътта си.


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 132:1

2 Притч. 30:21

3 Дан. 13:10

4 Притч. 6:6

5 Притч. 16:31

6 Бит. 3:15, 45:26

7 Иак. 3:2

8 Бит. 27:6, Съд. 16:4

9 Бит. 3:1

10 Притч. 21:19

11 Бит. 34:1, Съд. 16:4, 2 Царств. 11:2

12 Бит. 3:6, 1 Тим. 2:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава