Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  26

  1 Честит е мъжът на добра жена, и броят на дните му е двоен.1

  2 Добродетелна жена радва мъжа си и ще изпълни с мир годините му;

  3 добра жена е честит дял: тя се дава дял на ония, които се боят от Господа;2

  4 с нея у богат и у сиромах е доволно сърцето, и лицето във всяко време е весело.

  5 От три неща се плаши сърцето ми, а при четвъртото аз се моля:

  6 от градско злословие, от разбунтувана тълпа и от смъртна клевета - всичко това е ужасно.

  7 Сърдечна болка и тъга - това е жена, ревнива към друга жена,3

  8 и бичът на езика й, който към всички се прилепя.

  9 Зла жена е волски хомот, който се движи насам и натам; който я взима, е също като оня, който хваща скорпия.

10 Голямо тегло е предадената на пиянство жена, и тя не ще скрие своя срам.

11 Жена, наклонна към блудство, се познава по дигането на очите и клепачите й.

12 Над безсрамна дъщеря постави яка стража, за да не би, като улучи слабост, да злоупотреби със себе си.4

13 Пази се от безсрамно око и не се учудвай, ако то съгреши против тебе:

14 както мъченият от жажда пътник отваря уста и пие всяка близка вода,

15 тъй и тя сяда срещу всяка шатра и пред стрелата отваря колчан.

16 Любезността на жената ще услади мъжа й, и благоразумието й ще затлъсти костите му.5

17 Кротка жена е дар от Господа, и благовъзпитана душа цена няма.

18 Срамежлива жена е благодат въз благодат,

19 и няма достойна мярка за въздържаната душа.

20 Каквото е възлязлото на височините Господни слънце,

21 това е хубостта на добра жена в наредбата на къщата й;

22 каквото е светилото, което свети върху светия светилник, това е хубостта на нейното лице в зряла възраст;

23 каквото са златни стълбове върху сребърни подложки, това са прекрасните й нозе върху яките й пети.

24 От две неща е скърбяло сърцето ми, а при третото се подигаше яд в мене:

25 ако войник търпи от немотия, и разумни човеци бъдат пренебрегнати,

26 и ако някой се обръща от праведност към грях; Господ ще приготви такъв за меч.

27 Търговец мъчно може да избегне от грешки, а кръчмар не ще се избави от грях.


Предишна глава Следваща глава


1 Притч. 11:16, 12:4, 14:1

2 Притч. 18:23

3 Сир. 25:23

4 Сир. 42:11

5 Иез. 24:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава