Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  28

  1 Отмъстителният ще получи отмъщение от Господа, Който не ще забрави греховете му.1

  2 Прости на ближния си обидата, и тогава, след като се помолиш, ще ти се простят греховете.2

  3 Човек към човека гняв има, а от Господа прошка проси;

  4 към подобния на себе си човек той няма милосърдие, а се моли за своите грехове;3

  5 сам, бидейки плът, питае злоба: кой ще очисти греховете му?

  6 Помни края и престани да враждуваш: помни изтлението и смъртта и пази заповедите;4

  7 помни заповедите и не бъди злобен към ближния;5

  8 помни завета на Всевишния и презирай невежеството.

  9 Въздържай се от свада, и ще намалиш греховете:

10 защото раздразнителен човек разпаля свада; човек грешник ще смущава приятели и сее раздор между ония, които живеят в мир.

11 От каквото вещество е огънят, тъй и ще се разгори;6

12 и каквато е силата на човека, такъв ще бъде и гневът му, и наспоред богатството ще се усили яростта му.7

13 Гореща препирня огън разпаля, а гореща свада кръв пролива.

14 Ако подухаш искра, тя ще се разпали, ако пък плюнеш върху нея, ще угасне: едното и другото излиза от твоите уста.8

15 Да бъдат проклети клюкар и двуезичник, защото те са погубили мнозина, които са живели в тишина;

16 трети език е поколебал мнозина и ги е изпъждал от народ към народ,9

17 разорявал е укрепени градове и е струполясвал къщи на велможи;

18 трети език е изпъдил доблестни жени и ги е лишил от трудовете им;

19 който го слуша, не ще намери покой и не ще живее в тишина.

20 Удар от бич резки прави, а удар от език кости троши;10

21 мнозина са паднали от остър меч, но не толкоз, колкото са паднали от език;

22 честит, който се е укрил от него, който не е изпитвал яростта му, който не е махнал хомота му и не е бил свързан с веригите му;

23 защото хомотът му е хомот железен, и веригите му са вериги медни;

24 люта смърт е неговата смърт, и самият ад е по-добър от него.

25 Той не ще овладее благочестивите, и те не ще изгорят в неговия пламък;

26 които оставят Господа, ще паднат в него; в тях той ще се разгори и не ще угасне: той ще бъде проводен върху им като лъв, и като леопард ще ги изтреби.

27 Виж, огради имота си с тръни,

28 свържи среброто си и златото,

29 и за думите си направи теглилка и мярка, а за устата си - врата и ключалка.11

30 Пази се да се не спънеш чрез тях и да не паднеш пред ония, които кроят зло.


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 32:35, Рим. 12:19

2 Мат. 6:14

3 Мат. 6:15

4 Сир. 7:39

5 Лев. 19:18

6 Притч. 26:21

7 Притч. 17:11

8 Притч. 11:12

9 Притч. 16:28, 17:20

10 Притч. 18:7, Иер. 9:8

11 Иак. 3:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава