Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  29

  1 Който показва милост, дава назаем на ближния, и който го поддържа с ръката си, пази заповедите.1

  2 Давай назаем на ближния, кога има нужда, и сам овреме връщай на ближния.2

  3 Дръж си твърдо думата и бъди верен - и във всяко време ще намериш потребното за тебе.

  4 Мнозина са считали заема като находка и са причинили огорчение на ония, които са им помогнали.3

  5 Докле получи, ще целува ръката му и заради парите на ближния ще понижи глас;

  6 а в срока за връщане ще провлича времето, ще отговаря тъжно и ще се оплаква от времената.

  7 Ако бъде в състояние, то едвам половината ще донесе - и това ще му сметне като находка;

  8 ако пък не бъде в състояние, заемодавецът се е лишил от парите си и без причина си е добил враг в него;

  9 той ще му отплати с клетви и ругатни и вместо почит ще му въздаде безчестие.

10 Мнозина поради такова лукавство се отказват да дават назаем, боейки се да не претърпят напразно загуба.

11 Но към сиромаха бъди снизходителен и с милостинята си към него не закъснявай;

12 заради заповедта помогни на сиромаха и в нуждата му не го отпускай без нищо.4

13 Пръскай сребро за брат и приятел и го не оставяй да ръждяса под камъка за погибел;5

14 разполагай със съкровището си според заповедите на Всевишния, и то ще ти принесе полза повече, нежели златото;6

15 заключи в клетовете си милостинята, и тя ще те избави от всяка злочестина:7

16 тя ще те защити от врага по-добре, нежели як щит и твърдо копие.

17 Добрият човек ще поръчителствува за ближния, а оня, който е срам изгубил, ще го остави.

18 Не забравяй благодеянията на поръчителя, защото той е дал душата си за тебе.

19 Грешникът ще разстрои състоянието на поръчителя, и неблагодарният в душата ще остави избавителя си.

20 Поръчителството е причинило разорение на мнозина заможни люде и ги е разклатило като морска вълна;8

21 силни мъже е изпъдило из къщите, и те са се скитали между чужди народи.

22 Грешник, който взема върху си поръчителство и който търси печалба, на съд ще го теглят.

23 Помагай на ближния според силата си и пази се, да не паднеш в същото.

24 Главна потреба за живота е вода и хляб, облекло и къща, която прикрива голотата.9

25 По-добре сиромашки живот под дъсчен покрив, нежели разкошни гощавки в чужди къщи.

26 Бъди доволен с малко, както и с много.

27 Лош живот е да се скиташ от къща в къща, и дето се настаниш, не ще посмееш и уста да отвориш;10

28 ще угостяваш и ще поиш без благодарност, па на това отгоре ще чуеш и горчивини:

29 "дойди тук, пришълецо, сложи трапеза и, ако има нещо у тебе, нахрани ме";

30 "отдръпни се, пришълецо, заради почетно лице: брат ми дойде на гости, къщата ми е нужна".

31 Тежък е за чувствителен човек укорът за подслон в къщата и натякванията за сторена услуга.


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 36:26

2 2 Кор. 8:14

3 Сир. 8:15

4 Втор. 15:7, Ис. 58:7

5 Иак. 5:3

6 Втор. 26:11, Мат. 6:20

7 Тов. 4:7, Сир. 17:18, Дан. 4:24, Лук. 11:41, Деян. 10:4

8 Притч. 11:15

9 Сир. 39:32

10 Бит. 19:9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава