Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  3

  1 Деца, послушайте мене, който съм баща, и постъпвайте така, за да се спасите,

  2 защото Господ е възвисил бащата над децата и е утвърдил майчин съд над синовете.

  3 Който почита баща си, ще се очисти от грехове,1

  4 и който уважава майка си, е като оня, който придобива съкровища.

  5 Който почита баща си, ще има радост от децата си и в деня на своята молитва ще бъде чут.

  6 Който уважава баща си, ще дългоденствува, и който слуша Господа, ще успокои майка си.

  7 Който се бои от Господа, ще почете баща си и като на господари ще послужи на тия, които са го родили.

  8 С дела и думи почитай баща си и майка си, за да ти дойде от тях благословия,2

  9 защото бащина благословия утвърдява домовете на децата, а майчина клетва разрушава до основа.3

10 Не търси слава в безчестието на баща си, защото безчестието на баща ти за тебе не е слава.

11 Славата на човека е от честта на баща му, и майка в безславие е позор за децата.

12 Синко, прибери баща си в старостта му и не го огорчавай през живота му.

13 Ако и да е отслабнал по ум, имай снизхождение и го не пренебрегвай, кога си в пълна сила,

14 защото милосърдие към баща не ще бъде забравено; въпреки всичките ти грехове твоето благосъстояние ще се увеличи.

15 В деня на твоята скръб ще си спомнят за тебе: както лед от топлина, тъй и твоите грехове ще се разтопят.

16 Който остави баща си, той е също като богохулник, и проклет от Господа е оня, който дразни майка си.

17 Синко, карай работите си с кротост, и ще бъдеш обичан от човек богоугоден.

18 Колкото си велик, толкова се смирявай, и ще намериш благодат у Господа.4

19 Много има високи и славни, ала тайните се откриват на смирени,5

20 защото голямо е могъществото на Господа, и Той от смирените се прославя.

21 Не търси това, що е за тебе извънредно трудно, и не изпитвай това, що е по-горе от твоите сили.6

22 Каквото ти е заповядано, за него размисляй; защото не ти е нужно онова, що е скрито.

23 При многото си занятия за излишното не се грижи: тебе е открито твърде много от човешкото знание;7

24 защото мнозина са въведени в заблуда от своите предположения, и лукави мечти са поколебали ума им.

25 Който обича опасност, ще падне в нея;

26 упорито сърце най-накрая зло ще изпати;8

27 упорито сърце ще бъде обременено със скърби, и грешникът ще прибави грехове към грехове.

28 Изпитните не служат за лекарство на горделивия, защото лоша билка се е вкоренила в него.9

29 Сърцето на разумния ще обмисли притчата, и ухо внимателно е желание на мъдрия.10

30 Вода угася огнен пламък, и милостиня грехове очистя.11

31 Който отплаща за благодеяния, той мисли за бъдещето и във време на падение ще намери опора.


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 20:21, Втор. 5:16, Сир. 8:12, Еф. 6:2

2 Сир. 7:29, Мат. 15:4, Марк. 7:10

3 Бит. 27:27, Втор. 33:1

4 Фил. 2:3

5 Ис. 66:2, Иак. 4:6

6 Рим. 12:3

7 Деян. 19:14-15

8 Иер. 6:7

9 Притч. 16:18, Дан. 5:20

10 Иоан 8:47

11 Пс. 40:2, Дан. 4:24, Мат. 5:7

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава