Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  30

  1 Който обича сина си, нека по-често го наказва, за да се утешава отпосле с него.1

  2 Който поучава сина си, ще има помощ от него и между познайници ще се хвали с него.

  3 Който учи сина си, възбужда завист у врага, а пред приятели ще се радва за него.

  4 Умря баща му - и сякаш не е умирал, защото е оставил подире си подобен на себе си;

  5 приживе той го е гледал и се е утешавал, и при смъртта си не се е натъжил;

  6 за врагове той е оставил в него отмъстител, а за приятели - такъв, който въздава благодарност.

  7 Който глези син, ще му превързва раните, и при всеки негов вик ще се вълнува сърцето му.

  8 Необязден кон бива упорит, а син, оставен на волята си, става дързък.

  9 Гали дете, и то ще те уплаши; играй с него, и то ще те натъжи.

10 Не се смей с него, за да не тъгуваш с него, и после да не скърцаш със зъби.

11 Не му давай воля в младини и не гледай през пръсти на неразумието му.

12 Навеждай врата му в младини и кърши ребрата му, докле е младо, за да не би, като стане упорито, да ти бъде непокорно.2

13 Учи сина си и труди се над него, за да нямаш огорчения от неприличните му постъпки.

14 По-добре сиромах, здрав и крепък на сила, нежели богат с изнурено тяло;

15 здравето и благосъстоянието на тялото е по-скъпо от всяко злато, и яко тяло е по-добро от безбройно богатство;

16 няма богатство по-добро от телесно здраве, и няма радост по-висока от сърдечна радост;

17 по-добре смърт, нежели скръбен живот или постоянна болест.

18 Сладкиши, поднесени на затворени уста, е също каквото ястия, сложени на гроб.

19 Каква полза за идола от жертвите? Той нито яде, нито може да мирише;3

20 така гоненият от Господа,

21 като гледа с очи и като пъшка, прилича на скопец, който прегръща девица и въздиша.4

22 Не се предавай на скръб с душата си и не се мъчи със своята мнителност;5

23 веселостта на сърцето е живот на човека, и радостта на мъжа е дългоденствие,6

24 обичай душата си и утешавай сърцето си и отмахвай от себе си скръбта,

25 защото скръбта мнозина е убила, а полза от нея няма.7

26 Ревнивост и гняв съкращават дните, а грижа докарва преди време старост.8

27 Открито и добро сърце се грижи и за своето ядиво.


Предишна глава Следваща глава


1 Притч. 13:25

2 Сир. 7:25

3 Дан. 14:7

4 Сир. 20:4

5 Притч. 15:13

6 Притч. 14:30, 15:13, 17:22

7 2 Кор. 7:10

8 Иов 5:2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава