Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  31

  1 Усърдието за богатство изнурява тялото, и грижата по него отпъжда съня.

  2 Усърдна грижа не дава да се дреме, и тежка болест сън отнима.1

  3 Богатият се трудил, когато е умножавал имотите, - и в покой се насища със своите блага;

  4 сиромахът се трудил при немотиите в живота - и в покой остава си оскъден.

  5 Който обича злато, не ще бъде оправдан, и който тича подир тление, ще се напълни с него.2

  6 Мнозина поради злато се подложиха на падение, и гибелта им беше пред лицето им;3

  7 то е дърво за препънка на ония, които му принасят жертви, и всеки неразбран ще бъде от него уловен.

  8 Честит е онзи богаташ, който се е показал безукорен и който не тича подир злато.4

  9 Кой е той? и ние ще го прославим; защото той е направил чудо в своя народ.

10 Кой е бил изкушаван със злато - и е останал непорочен? Да му бъде това за хвала!

11 Кой е можел да съгреши - и не е съгрешил, да стори зло - и не е сторил?

12 Трайно ще бъде богатството му, и за неговите милостини ще разглася събранието.

13 Кога седнеш на богата трапеза, не разтваряй гърлото си към нея5

14 и не казвай: много има на нея! Помни, че лакомо око е лошо нещо.6

15 Кое от създаденото е по-завистливо от окото? Затова то плаче за всичко, що види.

16 Накъдето то погледне, не протягай ръка, и не се сблъсквай с него в блюдото.

17 Съди за ближния по себе си и за всяко действие разсъждавай.

18 Яж като човек, що ти е предложено, и не се пресищай, за да те не намразят;7

19 от учтивост пръв преставай да ядеш и не бивай лаком, за да не послужиш за съблазън;

20 и ако седнеш всред мнозина, не протягай ръка преди тях.

21 Благовъзпитан човек с малко се задоволява, и затова той на леглото си не страда от задуха.

22 Здрав сън бива при умерен стомах: станеш рано, и душата ти е с тебе;8

23 страдание от безсъница и холера и болки в корема има у лаком човек.

24 Ако си се натоварил с ястия, стани от трапезата и отдъхни.9

25 Послушай ме, синко, и не ме пренебрегвай - отпосле ще разбереш думите ми.10

26 Във всичките си работи бъди предпазлив, и никаква болест не ще те намери.

27 Щедрия на хляб ще благославят устата, и свидетелството на неговата доброта е вярно;

28 против скъперника на хляб ще роптае градът, и свидетелството за неговото скъперничество е справедливо.11

29 Към вино не се показвай храбър, защото виното мнозина е погубило.12

30 Пещта изпитва якостта на острието чрез каляване; тъй и виното изпитва сърцата на горделиви чрез пиянство.

31 Виното е полезно за човешкия живот, ако се пие умерено.13

32 Какъв живот е без вино? То е направено за веселие на човеците.14

33 Виното е радост за сърцето и утеха за душата, кога се употребява умерено и навреме,

34 виното е тъга за душата, кога се пие много, при раздразнение и свада.

35 Излишна употреба на вино увеличава яростта на неразумния до препъване, като намалява якостта му и причинява рани.

36 На гощавка при вино не укорявай ближния и го не унижавай във време на веселието му;

37 не му говори оскърбителни думи и не го товари с искания.


Предишна глава Следваща глава


1 Дан. 6:18

2 Сир. 27:1, 1 Тим. 6:9

3 Сир. 8:3

4 Лук. 6:24, Пс. 61:11, 1 Тим. 6:17-18

5 Притч. 23:1

6 Притч. 23:6, Сир. 14:10

7 Сир. 37:33

8 Екл. 5:11

9 Сир. 32:15

10 Притч. 22:9

11 1 Царств. 25:10

12 Иудит 12:20, Ис. 5:22

13 Съд. 9:13, Притч. 31:4

14 Пс. 103:15

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава