Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  32

Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  32

  1 Ако са те поставили старейшина на гощавка, не се възгордявай; бъди между другите като един от тях:

  2 погрижи се за тях и после седни. И кога изпълниш всичката си работа, заеми мястото си,

  3 за да им се порадваш и за добрата разпоредба венец да получиш.

  4 Разговора води ти, старейшино, - защото това на тебе прилича, -1

  5 с основно знание, и не забранявай музика.

  6 Кога слушат, не протакай разговора и безвременно не мъдрувай.2

  7 Каквото е рубинов печат в златно украшение, такова е благозвучието на музика в гощавка при вино;

  8 каквото е смарагдов печат в златна обкова, такова е приятността на песни при вкусно вино.

  9 Кажи, момко, ако потрябва, само две думи, кога бъдеш запитан;

10 кажи главното, много в малко думи. Бъди като знаещ и, заедно с това, като умеещ да мълчи.

11 Всред велможи недей се равни с тях и, кога говори друг, ти много не говори.

12 Пред гръм иде светкавица, а пред срамежлив върви благоразположение.

13 Ставай навреме и не бъди последен; бързай дома и се не спирай.

14 Там се забавлявай и работи, каквото ти се нрави; ала не съгрешавай с горделива дума.

15 И затова благославяй Оногова, Който те е сътворил и Който те насища със Своите блага.3

16 Който се бои от Господа, ще приеме поука, и които от ранно утро се обръщат към Него, ще придобият Неговото благоволение.4

17 Който търси закона, ще се насити от него, а лицемерец ще се препъне о него.5

18 Които се боят от Господа, ще намерят съд и като светлина ще разпалят правосъдието.

19 Грешен човек отбягва от изобличение и намира извинение, съгласно със своето желание.

20 Човек разсъдлив не пренебрегва размишление, а неразсъдлив и горд не трепва от страх и след като е направил нещо без размишление.

21 Без разсъждение не прави нищо, и кога направиш, не се разкайвай.

22 Не ходи по път, дето има развалини, за да се не спънеш о камък;6

23 не се доверявай и на равен път; пази се дори и от децата си.7

24 Във всяко дело вярвай на душата си; и това е пазене на заповедите.8

25 Който вярва на закона, е внимателен към заповедите, и който се надява на Господа, не ще претърпи вреда.9

Предишна глава Следваща глава

1 Иов 12:12-13

2 Екл. 3:7, Сир. 20:7

3 Втор. 8:10

4 Иер. 25:3

5 Сир. 14:21, 2 Петр. 2:20

6 Притч. 15:19

7 Мих. 7:6

8 Пс. 36:5

9 Пс. 33:11

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава