Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  34

  1 Празни и лъжливи надежди има у безразсъден човек, и сънни бълнувания окриляват глупци.1

  2 Какъвто е оня, който прегръща сянка, или тича подир вятъра, такъв е и тоя, който вярва в сънища.

  3 Сънищата са досущ това, което е подобието на лице спрямо лице.

  4 От нечисто какво може да бъде чисто, и от лъжливо какво може да бъде истинско?2

  5 Гадание, белези и сънища са суета, и сърцето се пълни с мечти като у родилка.

  6 Ако не бъдат проводени от Всевишния за вразумяване, не ги взимай присърце.3

  7 Сънищата са вкарали мнозина в заблуда, и които са се надявали на тях, паднали са.

  8 Законът се изпълнява без измама, и мъдростта в устата на верните се усъвършенствува.4

  9 Учен човек знае много, и многоопитен изказва знание.

10 Който не е имал опит, той малко знае; а който е странствувал, той е умножил знанието си.

11 Много видях в моето странствуване, и зная повече от това, колкото говоря.

12 Много пъти бях в опасност от смърт и се спасявах благодарение на опита.

13 Духът на ония, които се боят от Господа, ще живее, защото тяхната надежда е в Оногова, Който ги спасява.5

14 Който се бои от Господа, от нищо не ще се уплаши и убои, защото Той е негова надежда.6

15 Блажена е душата на оногова, който се бои от Господа! Кой го поддържа, и кой е негова опора?7

16 Очите на Господа са върху ония, които Го обичат. Той е силна защита и яка опора, бранило от пек и бранило от пладнешки жар, предпазва от спъване и защита от падение;8

17 Той възвисява душата и просвещава очите, дава изцеление, живот и благословение.

18 Който принася жертва от неправедна печалба, на такъв приносът е подигравка, и даровете на беззаконните са неблагоугодни;9

19 Всевишният не благоволи към приносите на нечестиви и с много жертви не се умилостивява за техните грехове.10

20 Каквото е оня, който закаля жертва син пред баща му, такова е и оня, който принася жертва от имота на сиромаси.11

21 Хлябът на сиромасите е живот за тях: който го отнима, е кръвопиец.12

22 Който отнима прехраната на ближен, убива го, и който лишава наемник от заплата, кръв пролива.13

23 Кога един гради, а друг разваля, какво ще получат те за себе си, освен умора?

24 Кога един се моли, а друг проклина, кому гласа ще чуе Всемощният?

25 Ако някой се измие от осквернение с мъртъв и пак се допира до него, каква полза от умиването му?14

26 Тъй е човек, който пости за греховете си и пак отива и прави същото; кой ще чуе молитвата му, и каква полза ще получи, задето се е смирявал?15


Предишна глава Следваща глава


1 Сир. 5:6, Иер. 29:8

2 Мат. 12:34

3 Бит. 20:3, 37:5, 3 Царств. 3:5

4 Мат. 15:9, Кол. 2:8, 2:22

5 Пс. 55:12

6 Пс. 3:4, 90:2

7 Пс. 127:1

8 Пс. 33:16

9 Притч. 21:27

10 Притч. 15:8, 21:27

11 Ис. 66:3

12 Втор. 24:15, Сир. 7:22

13 Лев. 19:13

14 Числ. 19:11

15 2 Петр. 2:22

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава