Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  35

  1 Който пази закона, той умножава приносите; който се държи о заповедите, той принася жертва за спасение.1

  2 Който въздава благодарност, принася семидал; а който прави милостиня, принася хвалебна жертва.2

  3 Да благоугодим Господу, значи да отстъпваме от зло, и да Го умилостивяваме, значи да се отклоняваме от неправда.3

  4 Не се явявай пред лицето на Господа с празни ръце, защото всичко това е по заповед.4

  5 Приносът на праведния втлъстява олтара, и благоуханието му е пред Всевишния.5

  6 Жертвата на праведен мъж е благоприятна, и споменът за нея ще бъде незабравен.

  7 С весело око прославяй Господа и не намалявай начатъците на трудовете си;6

  8 при всеки дар имай весело лице и с радост посвещавай десетината.7

  9 Давай на Всевишния според както Той дава, и с весело око - според колкото печелиш с ръката си;8

10 защото Господ отплаща, и Той ще ти въздаде седморно.

11 Не намалявай даровете, защото Той не ще ги приеме; и не се надявай на неправедна жертва.

12 Защото Господ е съдия, и у Него няма лицеприятие:9

13 Той не ще лицеприятствува против сиромах и ще чуе молитвата на обиден;

14 Той не ще презре молбата на сирак, нито на вдовица, кога тя ще излива просбата си.

15 Не леят ли се сълзи по бузите на вдовицата, и не вика ли тя против оногова, който ги предизвиква?10

16 Който служи Богу, ще бъде приет с благоволение, и молитвата му ще стигне до облаците.

17 Молитвата на смирен ще проникне през облаците, и той не ще се утеши, доде тя се не приближи до Бога,11

18 и не ще отстъпи, докле Всевишният не погледне милостно, не разсъди справедливо и не произнесе решение.12

19 И Господ не ще закъснее и не ще понесе, докле не съкруши бедрата на немилосърдните;13

20 Той ще въздава отмъщение и на народите, докле изтреби сборището на потисници и съкруши скиптрите на неправедни, -

21 докле въздаде човеку според делата му, и за делата на людете - според намеренията им,14

22 докле извърши съд над Своя народ и ги зарадва със Своята милост.

23 Благовременна е милостта във време на скръб, както дъждовните облаци - във време на засуха.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Царств. 15:22, Притч. 21:3, Иер. 7:22

2 Тов. 4:8, Фил. 4:18

3 Ис. 1:11

4 Изх. 23:15, Втор. 16:16

5 Бит. 4:4

6 Изх. 23:19

7 2 Кор. 9:7

8 Тов. 4:8

9 Втор. 10:17

10 Изх. 22:22, Втор. 27:19

11 Иак. 5:16

12 Изх. 2:24

13 2 Петр. 3:9

14 Пс. 61:13, Рим. 2:6, 2 Сол. 1:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава