Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  36

  1 Помилуй ни, Владико, Боже на всички, и милостно погледни,

  2 и напрати върху всички народи Твоя страх.

  3 Дигни ръката Си против чуждите народи, и нека те познаят Твоята мощ.1

  4 Както пред тях Ти яви светостта Си в нас, тъй и пред нас яви величието Си в тях, -2

  5 и нека те познаят, както ние познахме, че няма бог, освен Тебе, Господи!

  6 Възобнови личбите и извърши нови чудеса;

  7 прослави ръката и дясната Си мишца; подигни ярост и пролей гняв;

  8 изтреби противника и унищожи врага;

  9 ускори времето и спомни си клетвата, и нека възвестят за Твоите велики дела.

10 С яростта на огъня да бъде изтребен оня, който бяга от меч, и потисниците на Твоя народ да намерят гибел.

11 Съкруши главите на вражеските началници, които казват: "никого няма, освен нас!"

12 Събери всички колена Иаковови и ги направи Твое наследие, както е било изпървом.3

13 Помилуй, Господи, народа, наречен на Твое име, и Израиля, когото Ти нарече първенец.

14 Умилостиви се над града на Твоята светиня, над Иерусалим, място на Твоя покой.

15 Напълни Сион с хвалата на Твоите обещания, и Твоя народ - със славата Си.

16 Дай свидетелство на ония, които отначало са били Твое достояние, и въздигни пророчества от Твое име.

17 Дай награда на ония, които се надяват на Тебе, и нека вярват на Твоите пророци.

18 Чуй, Господи, молитвата на Твоите раби, по благословението Аароново, за Твоя народ, -4

19 и ще познаят всички, които живеят на земята, че Ти си Господ, Бог на вековете.

20 Стомахът приема в себе си всякаква храна, но има храна от храна по-добра:

21 гърлото различава ястия от дивеч, тъй и разумно сърце - лъжливи думи.

22 Лукаво сърце тъга причинява, но многоопитен човек ще му отплати.

23 Жена ще приеме всякакъв мъж, но има девица от девица по-добра:

24 хубостта на жената лице весели и от всичко най-желана е за мъжа;5

25 ако на езика й има приветливост и кротост, нейният мъж излиза из реда на синовете човешки.

26 Който придобива жена, туря начало на имот, придобива според себе си помощник, опора на своето спокойствие.

27 Дето няма ограда, там имотът се разграбва; а който няма жена, въздиша, скитайки се;

28 защото, кой ще повярва на въоръжен разбойник, който скита из град в град?

29 Тъй и на човек, който няма постоянно жителство и който се спира за нощуване там, дето закъснее.


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 10:25

2 4 Царств. 19:19

3 Изх. 4:22

4 Числ. 6:23

5 2 Ездр. 4:18-19

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.3, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава