Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  37

  1 Всякой приятел може да каже: "и аз се сприятелих с него". Но има приятел само по име приятел.

  2 Не е ли това скръб до смърт, кога приятел и другар се обръща на враг?

  3 О, лоша мисъл! откъде се вмъкна да покриеш земята с коварство?1

  4 Приятел се радва, кога другарят е весел, а кога бъде в скръб, ще бъде против него.2

  5 Приятел помага на другар в работите му за стомаха, а в случай на война ще се хване за щит.

  6 Не забравяй другаря в душата си и се сещай за него в твоето богатство.

  7 Всеки съветник хвали своя съвет, но някой съветва за своя полза;

  8 от съветник пази душата си и първом узнай, какво му е нужно; защото, може би, той ще съветва за самия себе си;

  9 може би, той ще ти хвърли жребие и ще ти каже: "пътят ти е добър", а сам ще застане срещу тебе, за да види, какво ще се случи с тебе.

10 Не се съветвай с твой недоброжелател и от завистниците си крий своите намерения.

11 Не се съветвай с жена за нейната съперница, със страхливец - за война, с продавач - за размяна, с купувач - за продажба, със завистлив - за благодарност,

12 с немилосърден - за благотворителност, с ленивец - за всяко дело,

13 с годишен наемник - за свършека на работата, с ленив роб - за много работи.

14 На такива не се осланяй при никое съвещание,

15 но се сношавай всякога само с благочестив мъж, за когото узнаеш, че той пази заповедите Господни,3

16 който с душата си ти е по душа и, в случай че паднеш, заедно с тебе ще поскърби.4

17 Дръж се о съвета на сърцето си, защото за тебе няма никой по-верен от него;

18 душата на човека някога ще каже повече, нежели седем наблюдатели, стоещи на високо място за наблюдение.5

19 Но при всичко това моли се на Всевишния, да насочи пътя ти в истината.

20 Началото на всяка работа е размишление, а преди всяко действие - съвет.6

21 Израз на сърдечно изменение е лицето. Четири състояния се изразяват за него: добро и лошо, живот и смърт, - а винаги езикът господарува.7

22 Някой човек е изкусен и мнозина учи, а за своята душа е безполезен.

23 Някой се изхитря в речите, а бива омразен, - такъв ще си остане без всяка прехрана;

24 защото не му е дадена от Господа благодат, и той е лишен от всяка мъдрост.

25 Някой е мъдър за душата си, и плодовете от знанието на устата му са надеждни.

26 Мъдър мъж поучава народа си, и плодовете от знанието му са надеждни.8

27 Мъдър мъж ще изобилва с благословение, и всички, които го видят, ще го наричат блажен.

28 Животът на човека се определя с броя на дните, а дните на Израиля са безбройни.

29 Мъдрият придобива доверие у народа си, и името му ще живее вовеки.9

30 Синко! през живота си изпитвай душата си и наблюдавай, кое за нея е вредно, и това не й давай;

31 защото не всичко е полезно за всички, и не всяка душа е разположена към всичко.10

32 Не се пресищай с всякаква сладост и не се нахвърляй на всякакви ястия,11

33 защото от много ядене иде болест, и пресищане докарва холера;

34 от пресищане мнозина са умрели, а въздържаният ще си продължи живота.


Предишна глава Следваща глава


1 Иак. 3:15

2 Сир. 6:7

3 Сир. 6:35

4 Сир. 6:17

5 3 Царств. 12:7

6 Сир. 38:22

7 Притч. 18:21

8 Сир. 4:16

9 Прем. 8:9

10 1 Кор. 6:12, 10:23

11 Сир. 31:19

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава