Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  39

  1 Само оня, който посвещава душата си на размишление върху закона на Всевишния, ще дири мъдростта на всички древни и ще се упражнява в пророчествата:

  2 той ще запомня разказите на видни мъже и ще се вдълбочава в тънките обрати на притчите;

  3 ще изследва скрития смисъл на изреченията и ще се занимава със загадките на притчите;1

  4 ще прекарва служба между велможи и ще се явява пред управител;

  5 ще пътува по земята на чужди народи, защото е опитал добро и зло между людете.

  6 Сърцето си ще насочи към това, щото от ранно утро да се обръща към Господа, Който го е сътворил, и ще се моли пред Всевишния; ще отвори с молитва устата си и ще се моли за греховете си.2

  7 Ако на Господа Велики бъде угодно, той ще се изпълни с дух на разум,3

  8 ще изрича думи от своята мъдрост и в молитва ще прославя Господа;4

  9 ще оправя добре своята воля и ум и ще размишлява за тайните на Господа;

10 ще покаже мъдростта на своето учение и ще се хвали със закона на завета Господен.

11 Мнозина ще прославят знанието му, и той не ще бъде забравен довека;

12 споменът за него не ще загине, и името му ще живее от рода в род.5

13 Народите ще прославят мъдростта му, и обществото ще възвестява хвалата му;6

14 докле бъде жив, той ще придобие по-голяма слава, нежели хиляди човеци; а кога почине, ще я увеличи.

15 След като размислих още, ще ви разкажа, понеже съм пълен, както месечината в своята пълнота.

16 Изслушайте ме, благочестиви деца, и растете като трендафил, който расте на нива край поток;

17 издавайте благоухание като ливан,7

18 цъфтете като крин, пръскайте благовоние и пейте песни;

19 благославяйте Господа във всички дела; величайте името Му и Го прославяйте с Неговата хвала,

20 с песни от уста и с гусли и, прославяйки, говорете тъй:

21 всички дела на Господа са твърде благотворни, и всяка Негова повеля ще се изпълни в свое време;8

22 и не може да се каже: какво е това? за какво е това? защото всичко ще се открие в свое време.

23 По Негова дума стана водата като стог, и по дума на устата Му се явиха водните вместилища.9

24 В Неговите повели е всичкото Му благоволение, и никой не може да намали тяхната спасителност.

25 Пред Него са делата на всяка плът, и невъзможно е да се укриеш от очите Му.10

26 Той вижда от века във век, и няма нищо чудно пред Него.11

27 Не може да се каже: какво е това? защо е това? защото всичко е създадено за своя употреба.

28 Неговото благословение покрива като река, и като поток напоява сушата.12

29 Но и гнева Му изпитват народите, както някога Той бе превърнал водите в солнища.13

30 Пътищата Му за светиите са прави, а за беззаконните са препънки.14

31 Отначало за добрите е създадено доброто, както за грешните - злото.15

32 От всички потребности за живота на човека главни са: вода, огън, желязо, сол, пшенично брашно, мед, мляко, гроздов сок, масло и облекло;16

33 всичко това служи за полза на благочестивите, а за грешниците може да се обърне във вреда.

34 Има ветрове, които са създадени за отмъщение и в яростта си усилят ударите си;

35 във време на устрема си те изливат сила и удовлетворяват яростта на Оногова, Който ги е създал.

36 Огън и градушка, глад и смърт - всичко това е създадено за отмъщение;17

37 зъбите на зверовете, скорпиите, змиите и мечът, който отмъщава на нечестивите с гибел, -18

38 ще се зарадват на повелята Му и ще бъдат готови на земята, кога потрябват, и в свое време не ще престъпят думите Му.19

39 Затова аз от самото начало реших, обсъдих и оставих в писание,

40 че всички дела на Господа са прекрасни, и Той дарува всичко потребно в свое време;20

41 и не може да се каже: "това е по-лошо от онова", защото всичко в свое време ще бъде признато за добро.

42 И тъй, от все сърце и с уста възпявайте и благославяйте името Господне.


Предишна глава Следваща глава


1 Тит 1:9

2 Пс. 118:47, Еф. 3:14, Фил. 1:9, 1 Царств. 12:23

3 1 Кор. 2:13, 2 Тим. 2:7

4 Втор. 32:2, Ис. 55:10-11

5 Притч. 10:7

6 2 Тим. 2:2

7 Фил. 4:18

8 Бит. 1:31

9 Изх. 14:21, Иис. Нав. 3:16

10 Пс. 138:1

11 Екл. 1:9

12 Пс. 64:11

13 Пс. 93:10

14 Пс. 17:27, Лук. 7:35

15 Рим. 8:28, Бит. 1:17

16 Сир. 29:24

17 Пс. 147:6-7

18 Сир. 40:10

19 Иов 37:12

20 Бит. 1:31

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава