Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  4

  1 Синко, не отказвай да пригледваш сиромаха и не измъчвай с очакване очите на нужделиви;1

  2 не наскърбявай гладна душа и не огорчавай човека в неговата оскъдия;2

  3 не смущавай огорчено вече сърце и не отлагай да даваш на нужделив;3

  4 не отказвай на угнетен, който моли за помощ, и не отвръщай лице от сиромах;

  5 не отвръщай очи от просещ и не давай на човека повод да те кълне;4

  6 защото, кога той в тъга на душата си те проклина, Оня, Който го е сътворил, ще чуе молбата му.

  7 В събрание старай се да бъдеш приятен, и пред по-горни навеждай глава;5

  8 прекланяй ухо към сиромаха и отговаряй му засмяно, с кротост;

  9 избавяй обиждания от ръката на оногова, който го обижда, и не бивай малодушен, кога съдиш;6

10 на сираци бъди като баща, и на майка им - наместо мъж:7

11 и ще бъдеш като син на Вишния, и Той ще те възлюби повече, нежели майка ти.8

12 Премъдростта въздига синовете си и подкрепя ония, които я търсят:

13 който я обича, обича живота, и които я търсят от ранно утро, ще се изпълнят с радост;

14 който я владее, ще наследи слава, и, където и да отиде, Господ ще го благослови;9

15 които ней служат, служат на Светия, и които нея обичат, тях Господ обича;

16 който я слуша, народи ще съди, и който й дава внимание, уверено ще живее;10

17 който й се довери, ще я наследи, и потомците му ще я владеят;

18 защото изпървом тя ще тръгне с него по кривулести пътища, ще напрати върху него страх и боязън

19 и ще го мъчи със своето водене, докле се не увери в душата му и го не изпита със своите устави;11

20 но после тя ще излезе при него на правия път, ще го зарадва

21 и ще му открие тайните си.

22 Кога кривне от пътя, тя го напуща и го отдава в ръцете на неговото падение.

23 Наблюдавай времето и пази се от зло -12

24 и няма да се посрамиш за душата си:

25 има срам, който води към грях, и има срам, който е слава и благодат.13

26 Не бивай лицеприятен против душата си и не се срамувай за твоя вреда.

27 Не задържай думата, кога тя може да помогне:

28 защото в думата се познава мъдростта, и в речта на езика - знанието.

29 Не противоречи на истината и срамувай се от невежеството си.14

30 Не се срамувай да изповядваш греховете си и не възпирай течението на реката.15

31 Не се подчинявай на глупав човек и не взимай страната на силния.

32 Подвизавай се до смърт за истината - и Господ Бог ще надвие за тебе.16

33 Не бивай бърз на език, мързелив и нехаен в делата си.

34 Не бивай като лъв в къщата си и подозрителен към слугите си.

35 Да не бъде ръката ти протегната за взимане и свита за даване.17


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 15:4, Тов. 4:7, Лук. 11:41

2 Притч. 3:27

3 Сир. 7:11

4 Мат. 5:42, Лук. 6:31

5 Фил. 4:8

6 Бит. 14:14

7 Иов 29:12-13

8 Ис. 49:15

9 Пс. 1:3

10 1 Царств. 15:22, Притч. 8:12

11 Притч. 3:12

12 Рим. 12:11

13 Сир. 41:19-20

14 Тит 1:9

15 1 Иоан 1:9

16 Лук. 13:24, 2 Кор. 13:8, 1 Тим. 6:12

17 Деян. 20:35

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава