Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  40

  1 Много трудове са отредени за всеки човек, и тежко е игото на синовете Адамови, от деня на излизане из утробата на майка им до деня на връщане при майката на всички.1

  2 Мисълта за очакваното и денят на смъртта произвеждат у тях размишления и страх в сърцето.2

  3 От седещия върху славен престол и до поваления на земята и в праха,3

  4 от носещия багреница и венец и до облечения в дрипи, -

  5 всеки си има гняв и завист, смущение и безпокойство, и страх от смърт, омраза и разпра, и, кога почива на легло, нощният сън разстройва ума му.4

  6 Малко, току-речи съвсем няма той покой, и затова и насъне, както и денем, е нащрек:

  7 бъдейки смутен от сърдечните си мечти, както избягалият от бойното поле, във време на своята безопасност той се пробужда и не може да се начуди, че не е имало нищо страшно.

  8 Това ако и да се случва с всяка плът, от човек до добитък, но у грешниците е седем пъти повече.

  9 Смърт, убийство, свада, меч, беди, глад, съсипия и удари -

10 всичко това е за беззаконните; и потопът беше за тях.5

11 Всичко, що е от земя, връща се в земята, и що е от вода, връща се в морето.6

12 Всеки подкуп и несправедливост ще бъдат изтребени, и верността ще трае вовеки.

13 Имотите на неправедните като поток ще пресъхнат и като силен гръм при проливен дъжд ще изгърмят.7

14 Който разтваря ръка, весел бива; а престъпниците - най-накрай ще загинат.8

15 Потомците на нечестивци не ще умножат клоните, и нечистите корени са върху стръмна скала;9

16 остриката при всяка вода и на речния бряг се покосява преди всяка друга трева.

17 Добротворството като рай е пълно с благословии, и милостинята пребъдва вовеки.

18 Животът на доволния от своята участ и на труженика е сладък; но превъзхожда двамината онзи, който намира съкровище.10

19 Деца и съграждане град увековечават име, но по-горе от едното и другото се смята непорочната жена.11

20 Вино и музика веселят сърцето, но по-добро от едното и другото е любов към мъдростта.12

21 Свирка и гусла правят приятно пението, но по-добро от тях е приятният език.

22 Очите ти копнеят за приятност и хубост, но по-добро от едното и другото е зеленината на посевите.

23 Другар и приятел се срещат от време на време, но жена с мъжа си - всякога.

24 Братя и покровители са за в скръбно време, но по-сигурно от едните и другите спасява милостинята.13

25 Злато и сребро утвърдяват стъпките, но по-надежден от едното и другото се признава добрият съвет.

26 Богатство и сила възвишават сърцето, но по-високо от това е страхът Господен:14

27 в страха Господен недостиг няма, и няма нужда да се дири при него помощ;15

28 страхът Господен е като благословен рай и закриля човека повече от всяка слава.

29 Синко, недей живя просешки живот: по-добре да умреш, нежели да просиш милостиня.

30 Който се заглежда в чужда трапеза, нему животът не е живот: той унижава душата си с чужди ястия;

31 но разумен и благовъзпитан човек ще се предпази от това.

32 В устата на безсрамен просенето милостиня ще се покаже сладко, но в утробата му ще се разпали огън.


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 47:9, Иов 14:1, Пс. 89:10

2 Екл. 1:8, Евр. 9:27

3 Пс. 81:7, Прем. 6:5

4 Иов 7:13

5 Бит. 7:12

6 Бит. 3:19, Екл. 12:7, Сир. 41:13

7 Иов 6:15

8 Пс. 36:20

9 Прем. 4:4

10 Фил. 4:12, 1 Тим. 6:6

11 Притч. 31:23

12 Пс. 103:15

13 Лук. 16:9

14 Сир. 1:20

15 Тов. 4:21, Пс. 33:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава