Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  41

  1 О, смърт! колко горчиво е да си спомня за тебе човек, който спокойно си живее в своите владения,

  2 човек, който с нищо не е огрижен и във всичко е честит и е още в сила да приема храна.

  3 О, смърт! утешителна е твоята присъда за човек, който се нуждае и изнемогва,1

  4 за престарял и за отрупан с грижи за всичко, за оня, който няма надежда и е изгубил търпение.

  5 Не бой се от смъртна присъда: спомни си за твоите прадеди и потомци. Това е присъда от Господа над всяка плът.2

  6 И тъй, защо се отвръщаш от онова, що е благоугодно на Всевишния? десет ли, сто ли или хиляда години, -

  7 в ада няма издирване за времето на живота.3

  8 Децата на грешници биват отвратителни деца и общуват с нечестивци.4

  9 Наследието на децата на грешници ще загине, и заедно с племето им ще се разнася позор.5

10 Нечестив баща ще бъде укоряван от децата, защото зарад него те търпят позор.6

11 Горко ви, люде нечестиви, които сте оставили закона на Бога Всевишни!

12 Кога се раждате, раждате се за проклятие; и кога умирате, получавате за свой дял проклятие.

13 Всичко, що е от земя, ще се върне в земята: тъй нечестивците от проклятие ще отидат в погибел.7

14 Плачът на людете бива за техните тела, но на грешниците и недоброто име ще се изглади.

15 Грижи се за името, защото то ще пребъде с тебе по-дълго, нежели много хиляди злато;8

16 за дните на добрия живот има брой, но доброто име пребъдва довека.9

17 Деца, пазете поуката в мир; а скрита мъдрост и невидимо съкровище - каква полза от тях?

18 По-добре е човек, който крие глупостта си, нежели човек, който крие мъдростта си.

19 И тъй, срамувайте се от това, за което ще кажа:10

20 защото не е добре да се пази всеки срам, и не всичко от всички се одобрява според истината.

21 Срамувайте се от блудство пред баща и майка, от лъжа - пред началник и господар;

22 от престъпление - пред съдия и княз, от беззаконие - пред събрание и народ;

23 от неправда - пред другар и приятел, от кражба - пред съседи:

24 срамувайте се от всичко това и пред истината на Бога и на Неговия завет. Срамувай се и от облягане на трапеза, от измама при заем и изплащане;

25 срамувай се да мълчиш пред ония, които поздравяват, да гледаш на разпътна жена, да отвръщаш лице от сродник,

26 да отнемаш дял и подарък, да помисляш за омъжена жена, да сподирваш слугинята си,11

27 и не отивай при постелката й;

28 пред приятели се срамувай от хулни думи, - и, след като си дал, не натяквай, -12

29 срамувай се да повтаряш слухове и да разнасяш тайни думи. И ще бъдещ наистина срамежлив и ще придобиеш благоразположението на всеки човек.13


Предишна глава Следваща глава


1 Иов 5:26

2 Пс. 88:49

3 Прем. 4:13

4 Прем. 3:12

5 Иов 20:10

6 Прем. 3:16

7 Бит. 3:19, Сир. 40:11

8 Притч. 22:1

9 Екл. 7:1

10 Сир. 4:25

11 Изх. 20:17, Иов 31:1, Мат. 5:28

12 Сир. 18:15, 20:15

13 Сир. 19:24, 27:18

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава