Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  42

  1 Не се срамувай ето от какво и за лицеприятие не греши:1

  2 не се срамувай да изпълняваш точно закона на Всевишния и завета и съда, за да дадеш правосъдие на нечестивец,2

  3 да се препираш с другар и с чужденец и да даваш наследство на приятели;

  4 не се срамувай от точност в теглилки и мерки, - много ли, малко ли печелиш,

  5 от безпристрастие в купуване и продажба, от строго възпитание на децата и разкървяване реброто на лош слуга.3

  6 При лоша жена добре е да имаш печат, и дето има много ръце, там заключвай.

  7 Ако нещо даваш, давай по сметка и с теглилка и върши всяко даване и вземане по запис.

  8 Не се срамувай да вразумяваш неразумен и глупав и престарял, който се надваря с млади, - и ще бъдеш наистина благовъзпитан и ще заслужиш одобрение от всеки човек.

  9 Дъщеря за бащата е постоянна тайна грижа; грижата за нея отпъжда съня: в младините й - да не би да прецъфти, а след омъжването й - да не би да омръзне;4

10 в моминството й - да не би да се оскверни и стане бременна в бащината си къща; след омъжване - да не би да наруши съпружеската вярност, и в съжителство с мъжа си - да не остане безплодна.

11 Над безсрамна дъщеря усили надзора, за да те не направи гавра на враговете, притча в града и укор в народа и да те не посрами пред обществото.5

12 Не гледай на човешка хубост и не седи между жени:6

13 защото, както из дрехите излиза молец, тъй и от жената - женско лукавство.7

14 По-добре лош мъж, нежели ласкава жена, - жена, която посрамя до позор.

15 Ще спомена сега за делата на Господа и ще разкажа за това, което съм видял. По словото на Господа са се явили делата Му:8

16 светлото слънце гледа на всичко, и цялото му действие е пълно със слава Господня.

17 И на светиите не е предоставил Господ да разгласят за всичките Му чудеса, които Господ Вседържител е утвърдил, за да стои вселената твърдо в Неговата слава.

18 Той прониква в бездната и сърцето и вижда всичките им гънки; защото Господ разбира всяко знание и вниква в личбите на века,9

19 като възвестява минало и бъдеще и като открива дирите на скритото;10

20 не Го отминува никой помисъл, и не ще се укрие от Него ни една дума.

21 Той е извършил великите дела на Своята премъдрост и пребъдва преди века и довека:11

22 Той не се е уголемил, нито намалил, и не е искал никакъв съветник.12

23 Колко са желани всичките Му дела, ако и да можем да ги видим само като искри!

24 Те всички живеят и пребъдват вовеки за всякакви потребности, и всички се покоряват Нему.

25 Те всички са двойни, едно спроти друго, и нищо не е сътворил Той несъвършено:13

26 едно поддържа благото на друго, - и кой ще се насити да гледа славата Му?


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 1:17, Иак. 2:1

2 Изх. 23:6, Лев. 19:15, Втор. 1:16

3 Сир. 33:27, 33:30

4 Сир. 7:26

5 Сир. 26:12

6 Иов 31:1

7 Прем. 7:27

8 Рим. 1:20

9 Пс. 7:10, Иер. 17:10, Деян. 1:24

10 Пс. 138:2

11 Пс. 89:3

12 Рим. 11:34, 1 Кор. 13:9

13 Сир. 33:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава