Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  43

  1 Кой ще се насити да гледа величието на висотата, твърдта на чистотата, вида на небето в славно явление!1

  2 Слънцето, кога се явява, възвестява за тях при изгрева: чудно създание, дело на Всевишния!2

  3 На пладне то изсушава земята, и пред неговия пек кой ще устои?3

  4 Разпалят горнила за топилни работи, но слънцето тройно по-силно нагорещява планините: дишайки огнен пламък и изпускайки бляскави лъчи, очи ослепява.

  5 Велик е Господ, Който го е сътворил, и по Негова дума то бързо отминава пътя си.4

  6 И месечината служи на всички в свое време да посочва времената и да бъде белег на века:5

  7 по месечината определяме празника; светлината й се намалява, след като достигне пълнотата си;

  8 месецът се нарича по нейно име; тя чудно нараства в промяната си;

  9 тя е глава на горните чинове: свети по твърдта небесна;

10 тя е хубост на небето, слава на звездите, бляскава украса в Господните висини!

11 Според словото на Светия звездите стоят по чин и не се уморяват в своята стража.

12 Погледни дъгата - и прослави нейния Сътворител: прекрасна е тя в своето сияние!6

13 С величествения си кръг тя обгръща небето: прострели са я ръцете на Всевишния.7

14 По Негова повеля снегът скоро се сипе, и бързо святкат мълниите на Неговия съд.

15 Отварят се съкровищници, и из тях излитат облаци като птици.

16 Със Своето могъщество Той укрепява облаците и се разбиват камъните на градушката;

17 от погледа Му треперят планините и по Негова воля вее южният вятър.8

18 Гласът на гръма Му, северната буря и вихърът докарват в трепет земята.

19 Той сипе сняг подобно на ниско хвърчащи крилати и падането на снега е като налитащи скакалци;

20 на хубавата му белина окото се учудва, и пред валежа му сърцето се изумява.

21 И като сол разсипва Той по земята скреж, който, като замръзне, става иглест.9

22 Духне северният студен вятър, - и от водата става лед: той се разстила по цялото водно вместилище, и водата се облича като в броня.

23 А южният вятър пояжда планините, и изгаря пустинята и като огън опаля тревата.

24 Но за бързо изцеление над всичко служи мъглата; падащата роса прохлажда от пек.

25 С повелята Си Господ укротява бездната и насажда в нея острови.10

26 Плаващите по море разказват за опасностите по него, а ние се чудим на онова, що слушаме с ушите си:11

27 защото там има необикновени и чудни дела, разнообразни всякакви животни, разни чудовища.12

28 Чрез Него всичко успешно достига своето назначение, и всичко се държи чрез Неговото слово.13

29 Много може да кажем, и все пак не ще Го постигнем, и краят на думите е: Той е всичко.

30 Де ще вземем сила, за да Го прославим? защото Той е по-високо от всичките Си дела.14

31 Страшен е Господ и твърде велик, и дивно е Неговото могъщество!15

32 Прославяйки Господа, хвалете Го, колкото можете, но и след това Той ще бъде по-горе;

33 и като Го величаете, прибавете сили; но не се трудете, защото не ще постигнете.

34 Кой Го е видял, и кой ще обясни? Кой ще Го прослави, какъвто си е?16

35 Много има скрито, което е по-велико от това; защото ние виждаме малка част от делата Му.17

36 Всичко Господ е сътворил, и на благочестивите е дарувал мъдрост.18


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 18:2, Рим. 1:20

2 Пс. 135:8

3 Пс. 18:7

4 Прем. 13:3

5 Пс. 135:9, Рим. 1:20

6 Бит. 9:13

7 Пс. 103:2

8 Наум 1:5

9 Пс. 147:5-6

10 Иов 38:10

11 Пс. 106:23

12 Пс. 103:25

13 Пс. 32:6, Деян. 17:28, Евр. 1:3

14 1 Кор. 15:28, Пс. 70:15

15 Пс. 95:4

16 Пс. 105:2

17 1 Кор. 13:9

18 Пс. 24:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава