Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  44

  1 Да възхвалим сега славните мъже и отците на нашия род:

  2 много славни дела Господ е явявал чрез тях със Своето величие отвека.

  3 Това са били първенци в своите царства и прочути по сила мъже; те са давали разумни съвети, възвестявали са чрез пророчества;

  4 те са били ръководители на народа в съвещания и книжно обучение.

  5 Мъдри думи имало в тяхното учение; те изнамерили музикални напеви и чрез писмо са предали песните.

  6 Люде богати, надарени със сила, те мирно живеели в своите жилища.

  7 Те всички били уважавани между племената си и в своите дни са били за слава.

  8 Между тях има такива, които са оставили след себе си име да разглася тяхната хвала; има и такива, за които не е останал спомен, които са изчезнали, като да не са съществували, и станали като да не са били, а след тях и децата им.

  9 Но те са били мъже на милостта, чиито праведни дела се не забравят.

10 В тяхното семе пребъдва добро наследство; техните потомци са в заветите;

11 семето им ще устои, и децата им - поради тях;1

12 семето им ще пребъде довека, и славата им не ще се изтреби;

13 телата им са погребани в мир, и имената им живеят в родовете;2

14 народите ще разказват за тяхната мъдрост, а църквата ще разглася тяхната хвала.

15 Енох угоди Господу и биде взет на небето, като стана образ на покаяние за всички родове.3

16 Ной биде намерен съвършен, праведен; във време на гнева той биде умилостивение;4

17 затова той стана остатък на земята, когато беше потоп;

18 с него биде заключен вечен завет, че никоя плът не ще се изтреби вече чрез потоп.5

19 Авраам е великият отец на много народи, и не е имало нему подобен по слава;6

20 той запази закона на Всевишния и в завет беше с Него,7

21 и върху своята плът утвърди завета и в изпитанието се показа верен;8

22 затова Господ с клетва му обеща, че в неговото семе ще се благословят всички народи;9

23 обеща да го умножи като праха на земята, и да възвиси семето му като звездите, и да им даде наследство от море до море и от реката до края на земята.10

24 И на Исаака, заради баща му Авраама, Той тъй също потвърди благословението на всички люде и завета;11

25 и то се спря върху главата на Иакова:12

26 Той го щедро обсипа със Своите благословения и му даде наследие земята, отдели нейните дялове и ги раздели между дванайсетте колена,13

27 и произведе от него мъж на милостта, който придоби любов в очите на всяка плът.14


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 20:6

2 Притч. 10:7

3 Бит. 5:24, Прем. 4:10, Евр. 11:5

4 Бит. 6:9, 7:1, Прем. 10:4, Евр. 11:7

5 Бит. 9:11

6 Бит. 17:4

7 Бит. 17:10

8 Бит. 22:16

9 Бит. 12:3, 22:16-18

10 Бит. 13:16, Пс. 71:8

11 Бит. 26:3

12 Бит. 27:28

13 Втор. 32:9

14 Изх. 2:10, 11:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава