Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  45

  1 А тоя мъж бе възлюбеният от Бога и от човеците Моисей, чиято памет е благословена.

  2 Той го изравни по слава със светиите и го възвеличи с дела за страх на враговете;

  3 Той с думата му прекратяваше чудесни личби, прославяше го пред лицето на царе, даваше чрез него заповеди към народа му и му показваше от Своята слава.1

  4 За неговата вярност и кротост Той го освети, избра Си го от всички люде,

  5 удостои го да слуша Неговия глас, въведе го в мъгла2

  6 и му даде лице с лице заповеди, закон на живота и знания, за да научи Иакова на завета, и Израиля - на Неговите наредби.3

  7 Той възвиси Аарона, - нему подобен светия, брат негов, от Левиево коляно, -4

  8 свърза с него вечен завет и му даде свещенство у народа; Той го благослови с особено украшение и го опаса с пояса на славата;

  9 Той му надяна висше украшение и го облече с богати одежди, -5

10 в долна дреха, с подир и ефод, -

11 и го окръжи със златни ябълки и с твърде много звънчета, които да издават при ходенето му звук, та да направят да се слуша в храма звън за напомнюване на синовете на Неговия народ;6

12 облече го със света дреха от злато и хиацинтова вълна и от препреден висон - художествена работа, с думата на съда, с урим и тумим, -

13 с червен плат - изкусна работа, с многоценни камъни, изрязани като печат, в златно кръжило, работа на каменорезец, с изрязани за спомен начертания на имена според броя на Израилевите колена;

14 на кидара му - златен венец, знак на светиня, слава на достоинство: величествено украшение, дело на изкуството, желано за очите.7

15 Преди него не е имало това отвека:

16 който не принадлежал към неговото племе, не се обличал тъй, а само синовете му и потомците му през всички времена.

17 Жертвите им се принасят всеки ден винаги по два пъти.

18 Моисей му ръце напълни и го помаза със свет елей:8

19 нему и на неговото семе е отредено във вечен завет, през дните на небето, да служат Господу и заедно да свещенодействуват и да благославят народа Му с Неговото име;9

20 Господ избра него от всички живи, за да Му принася жертва, кадило и благоухание, за спомен, че се е умилостивил над Своя народ;

21 Той му даде Своите заповеди и власт в съдебни наредби, за да учи Иакова на откровения и да поучава Израиля в Неговия закон.

22 Против него въстанаха чужди, и му завидяха в пустинята людете, които се присъединиха към Датана и Авирона, и сбирщината на Корея в ярост и гняв;10

23 Господ видя, и Нему биде неугодно това, - и те загинаха от гневна ярост.11

24 Той стори над тях чудо, като ги изтреби с пламъка на Своя огън.12

25 И умножи славата на Аарона и му даде наследие - отдели им първоберките от плодовете:

26 преди всичко приготви им хляб за насита, защото те ядат и Господните жертви, които Той даде нему и на семето му;

27 но той не бива да има наследие в земята на народа, и няма за него дял между народа, защото Той Сам е негов дял и наследие.13

28 Също и Финеес, Елеазаров син, е трети по слава, защото бил ревностен към страха Господен и, когато отпаднал народът, устоял в добро разположение на душата си и умилостивил Господа към Израиля;14

29 затова бил сключен с него мирен завет, за да бъде той предстоятел на светиите и на своя народ, та нему и на семето му да принадлежи достоинството на свещенството вовеки.15

30 Както по завета с Давида, син на Иесея от Иудино коляно, царското наследие преминувало от син към син, тъй и наследието на свещенството принадлежало на Аарона и на семето му.16

31 Нека Бог ни даде мъдрост в нашето сърце - да съдим народа Му справедливо, та да не погинат благата им, и тяхната слава да пребъде в родовете им.


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 11:3

2 Изх. 19:19

3 Изх. 19:5, 31:18

4 Изх. 4:27

5 Изх. 28:2

6 Изх. 28:33-35

7 Изх. 28:36

8 Лев. 8:12

9 Числ. 18:19, Втор. 11:21

10 Числ. 16:1

11 Числ. 16:31

12 Числ. 16:35

13 Числ. 18:20

14 Числ. 25:7, 25:13

15 Числ. 25:12-13, 1 Мак. 2:54

16 Пс. 88:5

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава