Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  46

  1 Силен беше в битките Иисус Навин и беше приемник на Моисея в пророчествата.1

  2 Наспоред името си, той беше велик в спасението на Божиите избраници, когато отмъстяваше на въставалите врагове, за да въведе Израиля в наследието му.

  3 Колко той се прослави, когато подигна ръцете си и простря меч срещу града!2

  4 Кой преди него тъй е стоял? Защото той води войни Господни.

  5 Нали с негова ръка биде спряно слънцето, и един ден биде като два?3

  6 Той викна към Всевишния Владика, когато от всички страни го бяха притиснали врагове, - и Великият Господ го чу:

  7 град от камъни с мощна сила Той хвърли върху враждебния народ и погуби противниците по склона на планината,

  8 за да познаят езичниците всеоръжието на Иисуса Навина и че неговата война беше пред Господа, а той само следваше подир Всемогъщия.

  9 И в дните на Моисея той извърши добро дело, той и Халев, Иефониев син, - с това, че те противостояха на враждуващите, удържаха народа от грях и уталожиха лошия ропот.4

10 И те само двама от шестстотин хиляди пътуващи бяха спасени, за да въведат народа в наследие - в земята, дето тече мед и мляко.5

11 И даде Господ на Халева сила, която се запази в него до старост, - за да възлезе на високото място на земята, и семето му получи наследие,6

12 за да видят всички синове Израилеви, че е добро да се следва подир Господа.

13 Тъй и съдиите, всеки по своето име, - чисто сърце се не заблуждаваше, и които не се отвръщаха от Господа, - споменът за тях да бъде с благословение!

14 Да процъфтят костите им от своето място,7

15 и името им да премине към синовете им за тяхна прослава!

16 Възлюбеният от своя Господ Самуил, пророк Господен, основа царство и помаза царе за своя народ;8

17 той съди народа по закона Господен, и Господ посети Иакова;9

18 по своята вяра той беше истински пророк, и по думите му се познаваше верността на предвиждането.10

19 Той викна към Всемогъщия Господ, когато враговете отвред го притискаха, и принесе в жертва агне млечниче,11

20 и Господ изгърмя от небето и със силен шум направи да се чуе гласът Му;12

21 и изтреби тирските вождове и всички князе филистимски.

22 Още преди времето на вечното свое успокоение той засвидетелствува пред Господа и Неговия помазаник: "имот, ни дори обувки, не съм взел от никого", и никой го не укори.13

23 Той пророкува и след смъртта си, и предсказа на царя смъртта му, и в пророчество възвиси от земята гласа си, че ще бъде изтребен беззаконният народ.14


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 27:18

2 Иис. Нав. 6:1, 8:21, 10:1

3 Иис. Нав. 10:12

4 Числ. 14:6-7

5 Числ. 26:65

6 Иис. Нав. 14:11

7 Сир. 49:12, Ис. 66:14

8 1 Царств. 10:1

9 1 Царств. 7:15

10 1 Царств. 10:9

11 1 Царств. 7:9

12 1 Царств. 7:10

13 1 Царств. 12:3, Деян. 20:33

14 1 Царств. 28:17, 28:19

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава