Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  47

  1 После това се яви Натан, за да пророчествува в дните Давидови.1

  2 Както тлъстина се отделя от мирна жертва, тъй Давид бе отделен измежду синовете Израилеви.

  3 Той играеше с лъвовете като с козлета, и с мечките като с агнета.2

  4 В младините си той не уби ли исполин и не сне ли позора от народа,3

  5 когато дигна ръка с камък в прашка и свали гордия Голиата?

  6 Защото той викна към Господа Всевишни, и Господ даде сила на дясната му ръка - да порази силен във война човек, и да възвиси рога на своя народ.

  7 Тъй народът на десетки хиляди го прослави и го възхвали, благославяйки Господа, като достоен за венец на слава:4

  8 защото той изтреби околните врагове и смири враждебните филистимци, - та дори доднес е съкрушил техния рог.5

  9 Подир всяко свое дело той принасяше благодарение на Светия Всевишни с хвалебно слово;

10 от все сърце той възпяваше и обичаше своя Създател.6

11 И постави пред жертвеника песнопевци, за да услажда песнопението с техния глас.7

12 Той даде на празниците благолепие и с точност определи времената, та песнопевците да хвалят светото Негово име и от ранно утро да огласяват светилището.8

13 И Господ му прости греховете и възнесе навеки рога му и му дарува царствен завет и славен престол у Израиля.9

14 После него се издигна мъдрият негов син и поради баща си живя честито.10

15 Соломон царува в мирни дни, защото Бог го успокои от всички страни, за да построи дом в Негово име и да приготви светилище навеки.11

16 Колко мъдър си бил ти в младините си и като река пълен с разум!12

17 Душата ти покри земята, и ти я напълни със загадъчни притчи;13

18 името ти се пренесе до далечните острови, и ти биде любим за твоя мир;14

19 за твоите песни и изречения, притчи и изяснения тебе се чудеха земите.

20 В името на Господа Бога, наречен Бог Израилев,

21 ти събра злато като мед, и умножи среброто като олово.15

22 Но ти наклони бедрата си към жени и с тялото си тям се пороби;16

23 ти тури петно върху славата си и оскверни семето си тъй, че навлече гняв върху децата си, - и те горко оплакваха твоето безумие, - че властта се раздели на две, и от Ефрема произлезе непокорно царство.17

24 Но Господ не ще остави милостта Си и не ще разруши ни едно от делата Си, не ще изтреби потомците на Своя избраник и не ще изкорени семето на оногова, който Го е възлюбил.

25 И Той даде на Иакова остатък и на Давида - корен от него.

26 И почина Соломон с отците си18

27 и след себе си от своето семе остави на народа безумие,19

28 скудоумния Ровоама, който отвърна от себе си народа чрез своя съвет,

29 и Иеровоама, Наватовия син, който вкара в грях Израиля и на Ефрема показа пътя на греха.20

30 И доста се умножиха греховете им, тъй че те бяха изпъдени от земята си;21

31 и посягаха на всяко зло, докле не дойде върху им отмъщение.


Предишна глава Следваща глава


1 2 Царств. 7:3, 1 Парал. 17:2

2 1 Царств. 17:34

3 1 Царств. 17:49

4 1 Царств. 18:7

5 2 Царств. 8:1

6 2 Царств. 23:1

7 1 Парал. 25:1

8 1 Парал. 16:4

9 2 Царств. 12:13

10 3 Царств. 1:25

11 3 Царств. 2:12, 5:4-5

12 3 Царств. 4:29

13 3 Царств. 4:32

14 3 Царств. 10:1

15 3 Царств. 10:27

16 3 Царств. 11:1

17 3 Царств. 12:16

18 3 Царств. 11:43

19 3 Царств. 12:13

20 3 Царств. 12:28

21 Втор. 4:26

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава