Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  48

  1 И дигна се пророк Илия като огън, и словото му гореше като светило.1

  2 Той напрати върху тях глад и с ревността си намали броя им;

  3 със словото Господне той заключи небето и три пъти сваля огън.2

  4 Колко си се прославил ти, Илия, с твоите чудеса, и кой може с тебе да се сравни по слава!3

  5 Ти въздигна мъртъв от смъртта и ада със словото на Всевишния;4

  6 ти свали в погибел царе и знатни от леглото им;5

  7 ти слуша на Синай изобличение против тях и на Хорив - съд за отмъщение;

  8 ти помаза царе за награда и пророци за твои приемници;6

  9 ти биде грабнат от огнен вихър на колесница с огнени коне;7

10 ти биде предназначен за изобличаване в свое време, за да утолиш гнева, - преди да се е обърнал в ярост, - да обърнеш сърцето на баща към син и да възстановиш колената Иаковови.8

11 Блажени са ония, които са те видели и които са украсени с любов, - и ние живот ще поживеем.

12 Илия биде скрит във вихрушка, - и Елисей се изпълни с неговия дух

13 и в своите дни пред княз не трепереше, и никой го не надмина;9

14 нищо го не надделя, и след неговата смърт тялото му пророчествуваше.10

15 И приживе вършеше той чудеса, и след смъртта делата му бяха чудни.11

16 При всичко това народът се не покая, и не отстъпиха от греховете си, докле не бяха пленени от земята си и пръснати по цяла земя.

17 И остана твърде малко народ и един княз из дома Давидов.

18 Някои от тях вършеха, що бе угодно Богу, а някои умножаваха греховете.

19 Езекия укрепи града си и прекара в него вода, проби с желязо скалата и направи водоеми.12

20 В негови дни нахлу Сенахирим и проводи при него Рабсака, който дигна ръка против Сион и много се големееше в гордостта си.13

21 Тогава затрепериха сърцата и ръцете им, и те се мъчеха като родилки;

22 и викнаха те към милосърдния Господа, като простряха ръце към Него;

23 и Светият скоро ги чу от небето и ги избави с ръката на Исаия;

24 Той порази войската на асирийци и Неговият Ангел ги изтреби;14

25 защото Езекия вършеше, което бе угодно Господу, и се държеше здраво о пътищата на отца си Давида, както бе заповядал пророк Исаия, велик и верен в своите видения.

26 В негови дни слънцето отстъпи назад, и той прибави живот на царя.15

27 С великия си дух той прозря далечното бъдеще и утешаваше тъгуващите в Сион;

28 довека възвестяваше бъдещето и скритото, преди да се е то изпълнило.


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 5:14, Иоан 5:35

2 3 Царств. 17:1

3 3 Царств. 18:38, 4 Царств. 1:10

4 3 Царств. 17:22

5 3 Царств. 21:19, 4 Царств. 5:4, 3 Царств. 21:19

6 3 Царств. 19:16

7 4 Царств. 2:11

8 Мал. 5:6

9 4 Царств. 2:11

10 4 Царств. 13:21

11 4 Царств. 2:14, 13:21

12 4 Царств. 20:20

13 4 Царств. 18:13, 2 Парал. 32:1, Ис. 36:1

14 4 Царств. 19:35, Ис. 37:36, 1 Мак. 7:41, 2 Мак. 15:22

15 4 Царств. 20:9, 20:11, 2 Парал. 32:24, Ис. 38:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава