Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  50

  1 Симон, син на Ония, велик свещеник, приживе поправи дома и в дните си постегна храма:1

  2 от него бе турена основа за двойно възвишение - издигане висока ограда на храма;

  3 в негови дни бе намален водоемът, окръжността на медното море;

  4 за да предпазва народа си от бедствие, той укрепи града против обсада.

  5 Колко величествен биваше той сред народа, кога излизаше иззад завесата на храма!

  6 Той бе като утринна звезда сред облаци, като месечина пълна в дните си;

  7 като слънце, светнало над храма на Всевишния, и като дъга, светнала във величествени облаци;

  8 като трендафилов цвят в пролетни дни, като кринове при водни извори, като клонче ливан в летни дни;

  9 като огън със смирна в кадилница,

10 като кован златен съд, украсен с всякакви драгоценни камъни;

11 като маслина с плодове и като кипарис, който се издига до облаците.

12 Кога вземеше великолепната одежда и се облечеш в пълно величествено украшение, той, възлизайки към светия жертвеник, с блясък освещаваше навред светилището.2

13 Също, кога вземеше жертвените части из ръцете на свещениците, стоейки при огъня на жертвеника, -

14 наоколо му беше венец от братята, като кедрови издънки на Ливан, и те го окръжаваха като финикови стъбла,

15 и всички синове Ааронови в своята слава, с принос Господу в ръцете им пред цялото събрание на Израиля.

16 За довършване службите на олтара, за да увенчае приноса на Всевишния Вседържител,

17 той простираше ръката си към жертвената чаша, сипваше в нея гроздова кръв и я изливаше при подножието на жертвеника за благоухание на Вишния Всецар.

18 Тогава синовете Ааронови възкликваха, тръбяха с ковани тръби и издаваха висок глас за спомен пред Всевишния.3

19 Тогава цял народ заедно бързаше да падне ничком на земята, за да се поклони на своя Господ, Вседържител, Бог Вишни;

20 а песнопевците Го възхваляваха с гласовете си; в пространния храм се разнасяше сладко пение,

21 и народът се молеше на Господа Всевишни с молитва пред Милосърдния, докле се извършваше славославие Господу, - и тъй завършваха те Нему службата.

22 Тогава, като слезеше, подигаше ръце над цялото събрание синове Израилеви, за да преподаде с устата си благословението на Господа и да се похвали с Неговото име;4

23 народът повтаряше поклоните, за да приеме благословението от Всевишния.

24 И днес всички благославяйте Бога, Който върши навред велики дела, Който е продължил дните ни от утробата и постъпва с нас по Своята милост:5

25 да ни даде весело сърце и в наши дни да има мир в Израиля през дните на вечността;

26 да запази милостта Си към нас и в свое време да ни избави!6

27 От два народа се гнуси душата ми, а третият не е народ:

28 това са седещите на планина Сеир, филистимците и глупавият народ, който живее в Сикими.7

29 Учението за мъдрост и благоразумие написах в тая книга аз, Иисус, син Сирахов, иерусалимец, който изля мъдрост от сърцето си.

30 Блазе ономува, който ще се упражнява в тия поуки, - и който ги тури в сърцето си, ще стане мъдър;

31 ако пък ги изпълнява, ще възмогне всичко; защото светлината Господня е негов път.


Предишна глава Следваща глава


1 2 Мак. 3:4

2 Изх. 28:4

3 Числ. 10:10

4 Числ. 6:23

5 Иоил 2:21

6 3 Царств. 8:23-24

7 Иоан 4:9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава