Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  51

Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  51

  1 Молитва на Иисуса, син Сирахов. "Тебе ще прославя, Господи Царю, и Тебе ще възхваля, моя Бог Спасител; Твоето име ще прославя,

  2 защото Ти ми беше покровител и помощник

  3 и избави тялото ми от гибел и от примките на клеветнически език, от уста, които казват лъжа; беше ми помощник и против ония, които въстанаха против мене,

  4 и ме избави, по голямата Си милост и заради името Си - от скръцнали зъби, готови да ме изядат,

  5 от ръцете на ония, които дирят душата ми, от много скърби, които съм имал,

  6 от огъня, който удушва от всяка страна, и отсред пламъка, в който не бях изгорял,

  7 из дълбинето на отровата адова, от нечист език и лъжлива дума, от клевета на неправеден език пред царя.

  8 Душата ми беше близо до смърт,

  9 и животът ми беше близо до ада преизподни:

10 от всички страни ме окръжаваха, и нямаше кой да помогне, дирих с очи подкрепа от людете, ала нямаше.

11 И си спомних за Твоята, Господи, милост и за делата Ти отвека,

12 че Ти избавяш ония, които се Тебе надяват, и ги спасяваш от вражи ръце.

13 И възнесох от земята молбата си и се молих за избава от смърт:

14 викнах към Господа, Отца на моя Господ, за да ме не остави в скръбни дни, когато нямаше помощ от горделиви човеци.

15 Ще хваля името Ти непрестанно и ще възпявам в славословие, защото молитвата ми биде чута:

16 Ти ме спаси от гибел и ме избави от зло време.

17 Затова ще Те прославям и хваля и ще благославям името на Господа."

18 Бидейки още момче, преди да бях тръгнал да странствувам, открито търсех мъдрост в молитвата си:

19 пред храма съм се молил за нея и докрай ще я търся; като от вида на зреещо грозде

20 сърцето ми се радва от нея; ногата ми тръгна по прав път, аз вървях след нея от младини.

21 По малко навеждах ухо и я приемах - и намирах в нея много поуки за себе си:

22 аз напреднах в нея.

23 Ще въздам слава Ономува, Който ми дава мъдрост.

24 Аз се реших да я следвам, ревнувах за доброто - и няма да се посрамя.

25 Душата ми се подвизава заради нея, и в делата си бях точен;

26 простирах ръце към висинето и съзнавах моето невежество.

27 Насочих към нея душата си и от самото начало предадох й сърцето си -

28 и чрез чистота я достигнах; затова няма да бъда оставен от нея.

29 И подигна се моята вътрешност, за да я търси; затова спечелих добра печалба.

30 За награда Господ ми даде език, и с него ще Го хваля.

31 Приближете се до мене вие, ненаучени, и въдворете се в дома на учението,

32 защото вие се нуждаете от това, и душите ви силно жадуват.

33 Аз отварям уста и казвам: придобивайте я без сребро;

34 подвийте врат под нейния хомот, и нека душата ви приема учение: него може наблизо да намерите.1

35 Виждате с очите си: аз малко се потрудих - и си намерих голямо успокоение.

36 Придобивайте учение и за голямо количество сребро, - и вие ще придобиете много злато.

37 Да се радва душата ви за Неговата милост, и не се срамувайте да Го хвалите;

38 вършете работата си овреме, и Той овреме ще ви даде награда.

Предишна глава Следваща глава

1 Мат. 11:29

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава