Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  7

  1 Не прави зло, и зло не ще те постигне;

  2 бягай от неправда, и тя ще се отклони от тебе.

  3 Синко, не сей по браздите на неправдата, и не ще пожънеш от тях седморно повече.1

  4 Не искай от Господа власт, нито от царя - почетно място.2

  5 Не се оправдавай пред Господа и не мъдрувай пред царя.3

  6 Не ламти да станеш съдия, да не би да се покажеш безсилен да съкрушиш неправдата, да не би да се уплашиш някога от лицето на силния и да не хвърлиш сянка върху твоята правота.

  7 Не греши против градското общество и не унижавай себе си пред народа.

  8 Не притуряй грях към грях, защото нито за един не ще останеш ненаказан.

  9 Не казвай: "Той ще погледне милостно към многото ми дарове и, кога ги принеса на Бога Вишни, Той ще ги приеме".4

10 Не бивай малодушен в молитвата си и не се отказвай да даваш милостиня.5

11 Не се присмивай на човек, който се намира в душевна тъга; защото има Кой да смирява и Кой да въздига.6

12 Не измисляй лъжа против брата си, и не прави същото против приятел.

13 Не искай да говориш каква и да било лъжа; защото нейното повтаряне не ще послужи за добро.

14 В събрание от по-стари много не говори, и не повтаряй думите в молбата си.7

15 Не се отвръщай от тежка работа и от земеделие, което е установено от Вишния.8

16 Не се причислявай към множеството на грешниците.

17 Дълбоко смири душата си.9

18 Помни, че гневът не закъснява,10

19 че наказанието на нечестивия е огън и червей.11

20 Не менявай приятел за съкровище, и еднокръвен брат - за офирско злато.12

21 Не напущай умна и добра жена, защото нейното достойнство е по-драгоценно от злато.

22 Не обиждай слуга, който се труди усърдно, нито наемник, който ти е от душа предаден.13

23 Нека душата ти обича разумния слуга, и му не отказвай свобода.

24 Имаш ли добитък, наглеждай го и, ако ти е полезен, имай го.14

25 Имаш ли синове, учи ги и от детинство навеждай шията им.15

26 Имаш ли дъщери, имай грижа за целомъдрието им и не им показвай весело лице.16

27 Омъжи дъщеря, и ще направиш велико дело, и подари я на разумен мъж.

28 Имаш ли си жена по душа, не я пъди.

29 Почитай баща си от все сърце и не забравяй родилните болки на майка си.17

30 Помни, че ти си роден от тях: и какво можеш им даде, както са дали те на тебе?

31 С всичката си душа благоговей пред Господа и уважавай Неговите свещеници:18

32 с все сила обичай твоя Творец и не оставяй Неговите служители.

33 Бой се от Господа, и почитай свещеника и давай му частта, както ти е заповядано:19

34 първоберки, и за грях, и дажбата плешка, и жертва за освещение, и първоберки за светиите.20

35 И към сиромаха простирай ръката си, за да бъде благословията ти съвършена.21

36 Милост за даване да имаш към всеки живеещ, но и умрелия не лишавай от милост.22

37 Не отбягвай плачещи, и тъжи с натъжени.23

38 Не се лени да посещаваш болен, защото ти ще бъдеш обикнат за това.24

39 Във всичките си работи помни за твоя край, и вовеки не ще съгрешиш.25


Предишна глава Следваща глава


1 Ос. 10:12, Притч. 22:8

2 Мат. 20:22

3 Иов 9:2, 9:20, Пс. 142:2, Притч. 20:9, Екл. 7:16, Лук. 18:11

4 Ос. 8:13, Мих. 6:7

5 1 Тим. 2:8, Иак. 1:6

6 1 Царств. 2:7

7 Мат. 6:7

8 Бит. 3:17, 3:19

9 Иак. 4:10

10 Ис. 66:24

11 Марк. 9:44

12 Притч. 27:10

13 Лев. 19:13, Втор. 24:14

14 Втор. 25:4

15 Сир. 30:12

16 Сир. 42:9

17 Тов. 4:3, Сир. 3:8

18 Втор. 12:19

19 Лев. 2:3, 1 Тим. 5:17

20 Мат. 10:10, 1 Кор. 9:14

21 Пс. 40:2

22 Рим. 14:18, Тов. 1:21

23 Иак. 1:27, Рим. 12:15

24 Мат. 25:36

25 Плач Иер. 1:9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава