Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  8

  1 Не се сваждай с човек силен, за да не паднеш някога в ръцете му.1

  2 Не завеждай тъжба с богат човек, за да не вземе връх над тебе:2

  3 защото златото е мнозина погубило, и е скланяло сърцата на царе.3

  4 Не се препирай с човек, дързък на език, и не трупай дърва на огъня му.4

  5 Не се шегувай с невежа, за да се не изложат на безчестие твоите прадеди.

  6 Не укорявай човек, който се обръща от грях: помни, че всички се намираме под епитимии.5

  7 Не презирай човека в старостта му, защото и ние стареем.6

  8 Не се радвай поради смъртта на човека, ако ще да ти е бил и най-враждебен: помни, че всички ще умрем.7

  9 Не бивай небрежен към разказите на мъдрите и упражнявай се в техните притчи;8

10 защото от тях ще извлечеш поука и ще се научиш, как да служиш на силни.9

11 Не отбягвай от разказите на старци, защото и те са се научили от бащите си,

12 и ти ще се научиш от тях на разсъдителност и - кога потрябва, какъв отговор да дадеш.

13 Не разпаляй въглищата на грешника, за да не изгориш от пламъка на огъня му,

14 и не въставай против безсрамника, за да не заседне като засада в устата ти.

15 Не давай заем на човек, който е по-силен от тебе; а дадеш ли, сметай, че си изгубил.

16 Не поръчителствувай вън от силите си; ако ли поръчителствуваш, грижи се като задължен да платиш.10

17 Със съдия недей се съди, защото ще го съдят според неговата почет.

18 Със смел на път не тръгвай, за да ти не дотегне; защото той ще постъпя по свое си щение, и ти може да загинеш от неговата несмисленост.11

19 Не започвай свада със сприхав и не минавай с него през пустиня; защото кръвта е нищо в неговите очи, и дето няма помощ, той ще те погуби.

20 Не се съветвай с глупав, защото той не може умълча за работата.

21 Пред чужд не върши нищо тайно, защото не знаеш, какво ще стори той.

22 Не откривай сърцето си на всеки човек, за да ти не отблагодари зле.


Предишна глава Следваща глава


1 Сир. 13:3

2 Мат. 5:25

3 Сир. 31:6

4 Иак. 3:6

5 Иоан 8:7, 2 Кор. 2:7, Гал. 6:1

6 Лев. 19:32

7 Мих. 7:8, Притч. 24:17

8 Сир. 6:35

9 Сир. 29:4

10 Притч. 6:1

11 Бит. 4:8, Притч. 22:24

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава