Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  9

  1 Не бъди ревнив към жената на сърцето си и не й давай лош урок против тебе самия.1

  2 Не отдавай на жена си твоята душа, за да не въстане против властта ти.2

  3 Не се срещай с развратна жена, за да не паднеш някак в нейните примки.3

  4 Не се заседявай дълго с певица, за да не бъдеш пленен от нейното изкуство.4

  5 Не се заглеждай в девица, за да се не съблазниш от нейните прелести.5

  6 Не отдавай на блудница душата си, за да не изгубиш наследството си.6

  7 Не обглеждай улиците на града и не скитай по пустите му места.

  8 Отвръщай око от хубавица жена и не се заглеждай в чужда хубост.7

  9 Мнозина са се отбили от пътя чрез женска хубост: от нея като огън се разпаля страстта.8

10 С омъжена жена никак да не седиш и не оставай с нея на гощавка при вино,

11 за да се не склони душата ти към нея, и да се не подплъзнеш духом в погибел.

12 Не оставяй стар приятел, защото новият не може да се сравни с него:9

13 нов приятел е също като ново вино: кога стане то старо, с наслада ще го пиеш.10

14 Не завиждай на славата на грешник, защото не знаеш, какъв ще бъде краят му.11

15 Не одобрявай това, що нечестивци одобряват; помни, че те до самия ад не ще се поправят.

16 Дръж се далеч от човек, който има власт да умъртвява, и не ще те смущава смъртен страх;

17 ако ли пък се сближаваш с него, - не сбърквай, за да ти не отнеме живота:

18 знай, че посред примки ходиш и по зъберите на градски стени вървиш.

19 По силата си узнавай ближните и се съветвай с мъдрите.

20 Разсъждавай с разумни, и всяка твоя беседа да бъде в закона на Вишния.

21 С тебе да вечерят праведни мъже, и славата ти да бъде в страх Господен.

22 Изделието се хвали по ръката на художника, а управителят на народа се счита за мъдър по думите си.

23 В града се боят от дръзкия на език и мразят оногова, който не мисли, кога говори.12


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 5:14, Притч. 6:34

2 1 Петр. 3:1

3 Притч. 7:5

4 Притч. 5:3

5 Бит. 6:2, Иов 31:1

6 Притч. 5:8, Лук. 5:13

7 Мат. 5:28

8 2 Царств. 11:2, 3 Царств. 11:1

9 Притч. 27:10

10 Лук. 5:39

11 Съд. 9:3, 2 Царств. 15:11, Пс. 36:35

12 1 Царств. 22:9, Притч. 16:27

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава